WebArchiv - archiv českého webu

K začátku nového roku 2016

03.01.2016

Článek do ČZ č. 1/2016

Pohled do nového roku je spojován se zhodnocováním roku předešlého a s našimi předsevzetími, plány a úvahami o tom, co přinese rok budoucí. Činíme tak i v církvi, kterou společně tvoříme a do níž křtem a živou vírou v Ježíše Krista náležíme. Jako věřící si uvědomujeme, že každý rok, měsíc i den je neopakovatelnou příležitostí a zvláštní Boží milostí, kterou nemáme promarnit. Smíme žít v jistotě víry, že ať procházíme čímkoliv, žijeme pod Božím zaslíbením a v jistotě Božího slova: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu“ (Žd 13,5).

Pohled na situaci ve světě nás nenaplňuje zrovna jednoznačným optimismem. Znovu se projevuje politické napětí mezi Východem a Západem. Ukazuje se silný vliv islámu a hledá se poměr vůči němu od naprosté otevřenosti až k zásadnímu odmítání. Na jedné straně užíváme hodnoty svobody, demokracie a prosperity naší země v rámci Evropy, na druhé straně se se samozřejmostí hovoří o stálém zvyšování rozpočtu na obranu.

Jistě ne náhodně se znovu otevírají diskuse o identitě. Hovoří se o české národní identitě a o evropské identitě. Znamená to, že hledáme vzhledem k radikálním proměnám, kterými svět a Evropa procházejí, vlastní nosné kořeny a základy, z nichž naše civilizace a kultura vyrůstá. K tomuto rozpoznávání podstatných hodnot naší kultury a zápasu o ně mohou přispívat výročí význačných osobností a rozhodujících událostí z naší bohaté a současně komplikované historie. Prožili jsme rok 2015 jako rok naplněný mnohými církevními, kulturními a společenskými aktivitami spojenými s 600. výročím Mistra Jana Husa. Nezapomeneme na letošní výročí Mistra Jeronýma Pražského, jehož život byl tragicky ukončen v Kostnici necelý rok po Husově smrti dne 30. května roku 1416. V tomto roce bude upřena značná pozornost zejména na osobnost Karla IV. jako na křesťanského panovníka evropského rozměru. Dne 14. května uplyne 700 let od jeho narození. Jeho vláda a moudré státnické úsilí se vtiskly trvale do naší historie a rozvíjení duchovního života, vzdělanosti a kultury naší země. Řada osobností naší historie, které si připomínáme a k nimž se hlásíme, byli niterně věřící křesťané. Platí to o Karlu IV. i o Janu Husovi a dalších. I když zdůrazňujeme, že naše civilizace stojí vedle antického dědictví na křesťanských základech, většina naší společnosti a zvláště mladší generace přímou vztažnost ke křesťanství nemá. Situace v naší společnosti je taková, že jen menší část obyvatel České republiky projevuje svůj vztah k některé z organizovaných křesťanských církví. To je možné pochopit nejen jako skličující stav, ale i jako určitý klad, jako otevřenou příležitost, jako prostor pro působení i naší církve a jako novou výzvu k hlásání a předávání evangelia Ježíše Krista. Čas, který se před námi novým rokem otevírá, můžeme chápat a přijímat jako možnost další cesty s církví a jako dar nového života ve světle Kristova evangelia.

Přeji Vám do nového roku 2016 pro Vaši osobní životní cestu víry i pro každé dobré dílo církve hojnost Boží milosti, stálou ochranu a plnost jeho požehnání.

Tomáš Butta
bratr patriarchaTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 05.01.2016 01:27 zobrazeno: 1653x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus