WebArchiv - archiv českého webu

Dopis bratra patriarchy k teologické práci vikariátů na téma „Identita Církve československé husitské“ v roce 2016

14.01.2016

Sestry a bratři,

zdravím Vás v počátku roku 2016 jako společenství duchovních, kazatelů a pastoračních pracovníků, kteří se setkáváte a spolupracujete ve svých vikariátech.

Na generální synodě duchovních a kazatelů konané dne 22. října roku 2015 v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí byla vyhlášena a zahájena diskuse na téma „Identita CČSH“.

Následně se 19. listopadu loňského roku uskutečnila konference na Husitské teologické fakultě UK, která měla za cíl dát podněty k této diskusi. Je třeba poděkovat vedení fakulty za vstřícnou pohostinnost, ocenit organizační zajištění konference I. odborem úřadu Ústřední rady CČSH i živý zájem ze strany duchovních a pracovníků církve o tuto konferenci. Z této konference dostáváte soubor textů, obsahující čtyři hlavní příspěvky, které zazněly a které propojuje ústřední téma identity naší církve.

V rámci programu vikariátních konferencí má nezastupitelný význam teologický referát zpracovávaný duchovními či kazateli. V měsících únoru až květnu zaměřte svou vikariátní teologickou práci na následující čtyři témata: Prvním tématem je identita CČSH v obecnějším a širším pohledu. Druhým tématem je identita naší církve v nauce, třetím tématem identita v našem liturgickém životě a čtvrtým tématem identita v duchovní správě. V příspěvcích najdete mnohé podněty a aktuální otázky pro Vaši práci a diskusi.

Své písemně zpracované výstupy a náměty z Vašich vikariátních konferencí zasílejte na I. odbor úřadu Ústřední rady CČSH.

Iniciativy se ujali též bratři biskupové. Do této diskuse přinášíme další konkrétní témata, která budou v programu teologické konference konané 26. – 27. května 2016 v Brně na Lipové. Těmito tématy, která uvedou jednotliví biskupové, jsou svátosti, mariánská úcta v CČSH, sociální práce jako jeden projev duchovního života církve, modlitba, katolicita CČSH a svědkové Páně. Důraz této konference, zaměřené k hlavnímu tématu identity z hlediska duchovního života a zbožnosti, bude kladen především na společné rozhovory a společenství modlitby. Témata a výstupy z této konference budou obsahem Vaší vikariátní práce v následujících měsících letošního roku. Na podzim tohoto roku se připravuje odborná konference na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

S identitou souvisí paměť. Bez paměti není identita. Platí to nejen o lidské osobnosti, ale i o národu a o církvi. Proto je významné poznávat, připomínat a těžit z minulosti a tradice své církve, jejího myšlení a duchovního dědictví. Současně se identita žije a tvoří v přítomnosti. V tomto smyslu je identita církve spjata s naší praktickou každodenní službou evangeliu Ježíše Krista. Identita ve smyslu kritického sebeuvědomění nás vede k střízlivému a pokornému pohledu na sebe sama (Ř 12,3), ale též k sebevědomí své vlastní hodnoty jako církve i každého jejího služebníka a člena, kteří žijeme milostí Ježíše Krista (1 K 15,10; Ef 2,7).  

Přeji Vám hojnost darů Ducha svatého pro Vaše společné vikariátní setkávání a Vaši teologickou práci

Leden L. P. 2016                                

Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitskéTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 19.01.2016 11:53 zobrazeno: 1715x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus