WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s děkováním za dar křtu a prosbami za křtěnce

12.01.2016

„Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech." Efezským 4,5-6  

Bože, chceme ti vyslovit své vděčné díky za dar svátosti křtu. Vzbuzuj a upevňuj v nás vědomí jeho jedinečnosti, neboť v něm byly smyty naše hříchy a stali jsme se tak tvými dětmi.

Modlíme se za ty, kteří přijali křest v Církvi československé husitské jako děti či v dospělosti. Děkujeme ti za ty, kteří viditelně rozvíjejí milost této svátosti, setrvávají na cestě s Kristem a tobě ke cti a slávě konají v církvi svou službu. Myslíme i na ty, kteří na tento dar zapomněli a závazek svého slibu nenaplňují. Ať působí milost tvého Ducha v jejich životě a vede je k nalézání cesty života v Kristu.

Uschopňuj nás k tomu, abychom získávali nové učedníky, více pečovali o duchovní růst členů a ukazovali spolehlivěji na tvého Syna, kterého jsi vyvolil a daroval nám v něm věčný život.

Děkujeme ti, že nás křest spojuje s křesťany všech dob a míst v rodinu tvých milovaných dětí.

Veď svůj lid k pravé jednotě v Kristu, neboť je jeden křest, jedna víra a jeden Duch, který nás chce ve své lásce spojovat. Amen.

Leden 2015 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 19.01.2016 01:36 zobrazeno: 1719x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus