WebArchiv - archiv českého webu

Ř 8,35-39 Ani smrt od Boží lásky neodloučí

16.01.2016

Promluva k výročí Jana Palacha v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí - 16. leden 2016

Sestry a bratři,

v listě apoštola Pavla Římanům je vyslovena pevná jistota víry. Kristův svědek a apoštol si je jist a je o tom hluboce přesvědčen, že nás nic v tomto světě a v našem životě nemůže odloučit od Boží lásky, poznávané v Ježíši Kristu. Vzdálit nás od této lásky může mnohé, ale odloučit ne. Apoštol Pavel dokonce říká, že nejen život, ale ani smrt není tím, co by nás mohlo definitivně vzdálit Bohu a vyloučit z dosahu jeho lásky.

Pavlovo vyznání zaznívalo do doby, kdy v prvních staletích křesťané procházeli mnohými zkouškami, utrpením a při pronásledování přicházeli dokonce někteří i o život. Tato Pavlova výpověď vycházející z jistoty víry neplatí jen pro dobu počátku křesťanství, ale platí pro každou dobu.

Ve světle tohoto ujištění můžeme spatřovat i dramatický příběh Jana Palacha. Po strádání, utrpení a bolestech, které podstoupil, směl spočinout v Kristově pokoji a ve věčné Boží lásce.

Apoštol Pavel říká, že nás od Boží lásky neodloučí ani přítomnost ani budoucnost. A můžeme dodat, že ani minulost. Boží láska v Kristu překlenuje naši minulost, přítomnost i budoucnost. Náš národ, naše vlast jako součást Evropy měla velmi složitou historii. I v minulém 20. století byly některé události velmi tragické a bolestné. Zdály se být bezvýchodné. Jako doba před čtyřiceti sedmi lety. A přece přišlo po čase vždy nové světlo svobody.

Žijeme v přítomné době, kterou můžeme charakterizovat jako dobu svobody, ale přesněji náročné svobody. A hledíme-li do budoucnosti, pak nás provází určitá nejistota, jak se situace v naší zemi, v Evropě a ve světě bude vyvíjet. Svoboda nebyla nikdy nic samozřejmého. Je třeba ji stále střežit, hájit, a neobejde se bez nároků na člověka. Boží láska v Ježíši Kristu je pevným bodem a jistotou, o niž se opírali mnozí lidé v čase nesvobody, a o ni se můžeme opřít i my v našem čase náročné, ale vzácné svobody. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 19.01.2016 02:45 zobrazeno: 1791x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus