WebArchiv - archiv českého webu

Otevírá se nový prostor k setkávání a sdílení

25.02.2016

V termínu od 25. do 27. února 2016 se na pozvání brněnské diecéze koná v Brně, v duchovním středisku Zahrada setkání mladých duchovních a laiků, kteří chtějí sdílet své názory, inovativní nápady a zkušenosti ze života a služby v naší církvi nebo jen cítí potřebu podpory a povzbuzení od podobně smýšlejících křesťanů. Jádrem setkání bude řízená i neformální diskuse. Můžete se těšit i na přednášku sociologa náboženství doc. Zdeňka Nešpora. Pozvání do panelové diskuse přijali bratr Petr Šandera, emeritní biskup Brněnské diecéze, sestra farářka Anna Polcková a další hosté z ekumeny. Tématem je autenticita věřícího křesťana a jeho role v církvi  a v současné společnosti. Důležitým záměrem setkání je, aby se nejednalo o jednorázovou akci, ale aby se v setkáváních pokračovalo. Cílem brněnského setkání bude hledat nové cesty evangelizace a služby v dnešním moderním světě. Na přípravě setkání se podílí neformální skupinka mladých duchovních a věřících z různých diecézí CČSH. Záštitu nad setkáním převzal br. biskup J. Dovala. Organizaci setkání zajišťuje Brněnská diecéze s finančním přispěním Královéhradecké diecéze, náboženské obce Praha 1-Staré Město a mládežové organizace Via Facti. Program bude probíhat od čtvrtečního večera do sobotního odpoledne. Poplatek zahrnující stravu, ubytování i náklady na program je 300 Kč/osobu. Srdečně zveme všechny mladé, aktivní, kreativní zájemce! Závazné přihlášky na akci přijímáme do 20. února 2016 e-mailem na adresu: kristyna.mlynkova@ccsh.cz (uveďte jméno, příjmení, telefon, NO a rok narození) a spolu s přihláškou zašlete zálohu 200 Kč na účet Via Facti: 2300371902/2010. Více informací na FB v události „Setkání mladých duchovních a aktivních laiků“. Těšíme se na vás!                        red

Plakát s pozvánkou naleznete v příloze.

Přílohy:

pdfPlakátVáclav Drašnar publikováno: 20.01.2016 01:07 zobrazeno: 1254x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus