WebArchiv - archiv českého webu

Vděčnost je pamětí srdce (Jean Baptiste Massieu)

Vážené sestry a bratři,

pracuji v NO CČSH v týmu lidí, kteří si předsevzali poskytnout dětem nemajícím rovné podmínky s ostatními dětmi zázemí, které rozvine jejich sebevědomí na základě křesťanské mravní výchovy. Založili jsme Dětské centrum v Žebráku pro volnočasové aktivity s tímto záměrem.

Jako nezisková organizace řízená NO v Žebráku jsme zvládli nejen projekt, který se nazývá „Ne dětem ulice“, ale i pracovní a organizační model. Největším problémem však bylo zajištění sponzorských prostředků na osobní náklady.

Tři roky, od roku 2006 do roku 2009, jsme ze starého objektu budovali moderní pobytové zařízení s dvěma klubovnami. Nezastupitelně se zapsal v této epoše bývalý předseda vlády Ing. Jiří Paroubek, který neskutečně obětavě pomohl centrum vybudovat. A pak začal provoz s dětmi. Ten si ovšem vyžaduje profesionální přístup. Zkušenosti ukázaly, aby se plnila plnohodnotná funkce volnočasových aktivit, bude se muset činnost s dětmi obohacovat odbornými lektory. To se podařilo plně v misijní katechezi. Byla odborně zajištěna a úspěchy v této oblasti nás nutily, abychom se snažili provoz centra zachovat podle stanoveného modelu i v ostatním výchovném procesu. Věřte, nebylo to lehké. Víme, že NO mají každá svůj rozvojový projekt, na který potřebují peníze.

A když už se zdálo, že bude centrum ve své činnosti ohrožené, pomohla už v roce 2011 NO Mikuláš, tehdy zastoupená zmocněnkyněmi sestrou Mgr. Kateřinou Polákovou, později pak sestrou Mgr. Neli Čížkovou a v současnosti bratrem Ing. Švábenickým ve spolupráci s duchovní správou NO.

V roce 2013 a 2014 také výrazně pomohla DC NO Vinohrady v zastoupení farářem bratrem Mgr. Danielem Majerem a RNDr. Ivanou Macháčkovou. Právem jsme tento akt nazvali bratrskou a sesterskou pomocí. V roce 2015 to byla opět NO Mikuláš. Peníze na DPP, i když lektoři pracují pro děti se zápalem a zájmem pomoci, je třeba uhradit základními náklady a jistit se smlouvou i ohledně bezpečnosti dětí.

Úspěch, kterého jsme v roce 2014 a 2015 dosáhli, patří po zásluze také NO Mikuláš a Vinohradům. Děkujeme.

Prosíme i ostatní NO, pokud by mohly na osobní náklady lektorů přispět, aby pomohly opravdu dobré věci, která se týká nás všech.

Naše internetové stránky: www.dcsrdicko.cz

 

Milena Nová, NO CČSH v ŽebrákuVáclav Drašnar publikováno: 05.02.2016 03:02 zobrazeno: 1566x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus