WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav k noci kostelů

16.02.2016

„Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude.“ Zjevení Janovo 21,25

 

„Noc kostelů“ znamená otevřený vstup a nahlédnutí do četných staveb křesťanských církví – monumentálních i prostých. Rozmanitost církevních staveb dokládá pestrost křesťanství v naší zemi. Starobylé kamenné stavby odkazují k dlouhé historii křesťanství. Nově budované a upravované stavby a prostory dosvědčují, že církve nechtějí být spojovány jen s minulostí, ale že i dnes žijí, zvěstují evangelium, vyznávají svoji křesťanskou víru a konají službu potřebným.

Církev československá husitská se spolu s dalšími církvemi Ekumenické rady církví v České republice zapojuje do této úspěšné a širokým zájmem provázené akce, původně iniciované a pořádané Římskokatolickou církví. Naše mnohé kostely nesou jméno svědka víry Jana Husa, jehož památku a odkaz připomínáme každým rokem. V letošním roce nezapomeneme ani na Jeronýma Pražského, Husova přítele a středověkého univerzitního učence, od jehož úmrtí uplyne 600 let.

Poděkování náleží všem obětavým organizátorům, kteří věnují svůj čas přípravám konkrétního programu; také těm, kteří svým vystoupením obohacují tento program. Dík patří všem diecézím, farnostem, řádům, sborům a místním společenstvím, které otevírají své brány, dveře a vchody, a umožňují tak mnohým nočním návštěvníkům vstup do svých kostelů a modliteben.

Děkuji diecézím a náboženským obcím naší husitské církve, které projevují pohostinnost vůči příchozím a v letošní „Noci kostelů“ se aktivně zapojují, a rád nad touto akcí přijímám záštitu.

S přáním zdaru letošní akci

Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitskéTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 16.02.2016 12:08 zobrazeno: 1819x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus