WebArchiv - archiv českého webu

Modlitby v čase postu

29.02.2016

„ Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Krista.“ 1K 11, 1

Obracíme se k tobě, náš Bože, láskyplný Otče, svými modlitbami. Prosíme tě, abychom tento postní čas využili k sebezpytování a k uvědomění si své slabosti a nedostatků a současně k poznávání tvé milosrdné, velkorysé a soucítící lásky v Ježíši Kristu. Uschopňuj nás k tomu, abychom se nechali vést příkladem Krista a napodobovali ho v jeho pokoře, službě a obětující se lásce. Pomoz nám, abychom se ve svých rozhodováních neřídili měřítky světa, ale měli na zřeteli pravé hodnoty tvého království. Ať jako křesťané dokážeme být druhým příkladem, hloubkou a pravostí své víry a netrpíme farizejskou rozdvojeností slov a jednání. Pomoz všem rodičům, aby se stávali příkladem svým dětem, učitelé žákům a duchovní svěřeným sestrám a bratřím.

Bože Otče, odpusť církvi a nám všem v čem selháváme a posilni nás svým Duchem, abychom společně věrněji napodobovali tvého Syna – Ježíše Krista, ve kterém se nám zpřítomňuje v plnosti tvář tvé lásky. Vyslyš nás, když se k tobě modlíme modlitbou, kterou nám odkázal: Otče náš ...

Únor L. P. 2016Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 15.03.2016 09:08 zobrazeno: 1555x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus