WebArchiv - archiv českého webu

Jan Hus a Jeroným Pražský - příběh přátelství v mládí i nepřízni

03.02.2016

Článek pro Husinecký zpravodaj

Na letošní rok připadá 600. výročí Mistra Jeronýma Pražského. Jeroným zůstává v pozadí za Mistrem Janem Husem, kterému byla věnována značná pozornost v roce 2015. Obě postavy přes jejich rozdílnost poutalo vzájemné přátelství.

Jestliže Jan Hus prožíval své dětství a mládí v jižních Čechách ve venkovském prostředí na Prachaticku, pak Jeroným pocházel z Prahy. Na Novém Městě pražském v Řeznické ulici na Karlově náměstí se nachází reliéf od sochaře Františka Bílka upozorňující na místo, kde se podle tradice Jeroným narodil. Nové Město jako jeho rodiště dosvědčuje i Petr z Mladoňovic, který ho osobně znal.

Jana a mladšího Jeronýma spojovalo studium a vyučování na pražské univerzitě. Nesli společně zápasy o Viklefa i o emancipaci českého univerzitního národa. Přes jejich společnou touhu po poznání a svobodném hledání pravdy, byli přece jen Jan a Jeroným odlišní svým zaměřením. Jan byl knězem a teologem, horlivým kazatelem a mužem hlubokého duchovního života, až asketicky přísným, který měl blízko k lidem a k problémům běžného života. Vedle svého univerzitního působení Hus psal srozumitelnou řečí své vzdělavatelské a výchovné spisy. Naproti tomu byl Jeroným laik, filozof, intelektuál. Věnoval se filozofii, cestoval po evropských univerzitách, kde získal několik magisterských titulů. Jeho dílo tvoří především univerzitní filozofické texty. Pronesl například „Chválu svobodných umění“, v níž se zastává Viklefových děl. Svými svobodomyslnými názory budil Jeroným podezření a stal se nebezpečným pro tehdejší představitele středověké církve, podobně jako kazatel a teolog Jan Hus. Oba dva přijeli na koncil do Kostnice, Jeroným o několik měsíců později. Tam byli oba dva čeští učenci vězněni. Hus se ocitl ve vězení krátce po svém příjezdu a Jeroným po svém nezdařeném útěku.

O vzájemném přátelství mezi Husem a Jeronýmem svědčí zmínky v Husových listech psaných v Kostnici. Již dříve se Hus Jeronýma zastal proti nařčení z kacířství příkrým a rozhodným dopisem, adresovaným učiteli vídeňské univerzity. Hus projevoval v listech o Jeronýma svou obavu a dokonce viděl předem ve snu jeho zajetí, jak se o tom v jednom ze svých dopisů zmiňuje.

Příběh Jeronýmův je nám lidsky srozumitelný. Po velmi těžkém a krutém vězení Jeroným načas zakolísal a zřekl se pod nátlakem svého učitele Johna Viklefa i svého přítele Jana Husa. Vzápětí však své odvolání vzal zpět a k Janu Husovi se veřejně přiznal. Přátelství mohl na chvíli zapřít, ale ne trvale zradit.

Závěr jeho života je blízký údělu jeho staršího přítele Jana Husa. I filozof Jeroným skončil svůj život na hranici o necelý rok později dne 30. května 1416 během Kostnického koncilu, jak o tom podává svědectví Petr z Mladoňovic a další prameny. Přátelé Jan a Jeroným byli spojováni i po své smrti. Oba se stali v husitské době mučedníky Kristovy pravdy a jejich památka byla společně připomínána na svátek 6. července v liturgických slavnostech i v duchovních písních.

Současný stav bádání o Jeronýmově životě a díle přibližuje publikace předního historika Františka Šmahela vydaná v roce 2010. Letošní výročí Jeronýma Pražského si budeme připomínat v Praze, v Kostnici, ale i v Husinci a na dalších místech.Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 15.03.2016 04:07 zobrazeno: 1900x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus