WebArchiv - archiv českého webu

Děkovná modlitba při výročí kostela v Blansku

Bože a Pane náš, chceme ti poděkovat za tento kostel v Blansku, který byl zbudován lidskou obětavostí a uměním ke tvé cti a slávě. Děkujeme ti za to, že se zde můžeme vnořit do tiché modlitby svého srdce a že zde smíme slyšet tvé slovo a těšit se ze tvé přítomnosti ve svátostech. Tento kostel byl postaven ze dřeva stromů, kterým jsi dal vyrůst na této zemi. Děkujeme ti za stromy, které nás obklopují a jsou součástí našeho života. Dřevo nám připomíná Noemovu archu – loď záchrany a bezpečí i vzácný materiál cedrové dřevo použitý na výzdobu jeruzalémského chrámu. Ale také dřevo kříže, na kterém trpěl a umíral tvůj Syn. Jeho kříž je tím pravým stromem života a spásy. Děkujeme ti, že se i my můžeme ve víře z tohoto stromu duchovně sytit. Prosíme za bratra faráře, za všechny služebníky a věřící i za ty, kteří vstupují do tohoto místa s úmyslem nechat se obohatit obrazem, slovem a hudbou. Prosíme tě, Otče, Synu a Duchu svatý, o tvé požehnání pro tento sbor, pro své rodiny, pro naši církev, pro naši zemi i pro každého z nás. Ať svými modlitbami a činy přispíváme k růstu tvého království. Amen.


Květen 2007       

 Tomáš Butta

Ivo Vacík publikováno: 31.05.2007 09:48 zobrazeno: 4738x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus