WebArchiv - archiv českého webu

Velkopáteční modlitba ke Kristu

25.03.2016

„Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota." J 19,17

Pane Ježíši Kriste, pro nás odsouzený!
Ty jsi byl nespravedlivě souzen Pontským Pilátem. Prosím tě, dej mi trpělivost, abych raději sám snášel nespravedlnost lidského posuzování a soudů, než abych jiné přísně posuzoval, a byl tak soudcem svých bližních.

Pane Ježíši Kriste, pro nás ponižovaný!
Ty jsi byl vystaven lživým pomluvám, posměchu a ztrátě lidské důstojnosti. Prosím tě za odolnost. Ať raději sám snáším pomluvy, zesměšňování a zlehčování, než abych druhé pomlouval a zlehčoval.

Pane Ježíši Kriste, bičovaný!
Ty jsi zakusil na svém těle i ve svém nitru mnoho bolesti od bezcitných lidí. Prosím tě, zachovej mé srdce v dobru. Ať raději sám trpím příkoří, než abych druhým způsoboval bolest a trápení.

Pane Ježíši Kriste, za nás ukřižovaný!
Ty jsi přijal těžký kříž a nesl jej až na Golgotu kvůli nám. Prosím tě, dej mi soucit a odvahu nést kříž s tebou i s trpícími bližními, než se jen dívat lhostejně s davem.

Kriste milující!
Ty jsi na kříži v lásce otevřel svou náruč pro všechny hříšné. Přiváděj mě k sobě a drž mě ve své lásce, aby tvá oběť na kříži i pro mne přinášela stálý užitek, pokoj a spásu.

Amen.

Březen 2016Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 31.03.2016 10:16 zobrazeno: 1579x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus