WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy - leden až březen 2016

30.03.2016

Leden 2016

1. 1. 2016       Novoroční ekumenická slavnost s připomenutím Karla IV. a Mistra Jana Husa v kostele

                      Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově 

4. 1. 2016       Bohoslužba slova k Novému roku v úřadu ústřední rady

7. 1. 2016       Výběrová komise na přednostu organizačně-ekonomického odboru

7. 1. 2016       Účast na pohřbu prof. Pavla Filipiho ve sboru Českobratrské církve evangelické

                      v Praze na Vinohradech v Korunní

7. 1. 2016       Modlitební setkání představitelů církví v rámci Aliančního týdne modliteb ve sboru

                      Jednoty bratrské v Praze 5 na Smíchově

8. 1. 2016       Hospodářská komise

8. 1. 2016       Biskupská rada

9. 1. 2016       Zasedání ústřední rady

9. 1. 2016       Bohoslužba k 96. výročí CČSH v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí

9. 1. 2016       Benefiční koncert pro mateřskou školu Směrovka v chrámu sv. Mikuláše v Praze

10. 1. 2016     Bohoslužba v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze 2

11. 1. 2016     Církevní zkušební komise

12. 1. 2016     Slavnostní zahájení Tříkrálového koledování na půdě Senátu Parlamentu ČR

16. 1. 2016     Vzpomínková akce k 47. výročí Jana Palacha v chrámu sv. Mikuláše v Praze

                      na Staroměstském náměstí

18. 1. 2016     Ekumenická slavnost v rámci Modliteb za Jednotu křesťanů v kostele sv. Vojtěcha

                      v Praze – Dejvicích

19. 1. 2016     Návštěva starosty Města Hrob

20. 1. 2016     Referát na vikariátní konferenci duchovních v Liberci

21. 1. 2016     Setkání liturgistů na Evangelické teologické fakultě UK v Praze

21. 1. 2016     Zahájení výstavy Dílo Karla IV. v běhu staletí ve Valdštejnském paláci v Praze

28. 1. 2016     Liturgická komise

29. 1. 2016     Návštěva Husince a jednání s paní starostkou

29. 1. 2016     Prezentace knihy Martina Hemelíka o Viktoru Foersterovi v Bílkově vile v Praze

Únor 2016       

4. 2. 2016       Účast na oslavě 90. narozenin ses. Zdeňky Děrdové

10. 2. 2016     Řídící výbor ERC

11. 2. 2016     Bohoslužba s vysláním do služby vojenského kaplana Tomáše Altmana ve 

                      Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové

12. 2. 2016     Biskupská rada

13. 2. 2016     Zasedání ústřední rady

14. 2. 2016     Bohoslužba v náboženské obci Praha 10 – Strašnice

15. 2. 2016     Bohoslužba k zahájení postní doby v úřadě ústřední rady

16. 2. 2016     Účast na Salonu Obce architektů na ministerstvu kultury

17. 2. 2016     Účast na přednášce prof. Františka Šmahela o Karlu IV. v Praze na Žofíně

18. 2. 2016     Návštěva v archivu Rakovníku

19. 2. 2016     Referát na vikariátní konferenci duchovních v Poděbradech

23. 2. 2016     Pastorační komise              

24. 2. 2016     Vědecká rada HTF UK

24. 2. 2016     Studentská bohoslužba v Husově sboru v Praze 10 – Vinohrady

25. 2. 2016     Výběrová komise na pozici přednosty odboru organizačně-ekonomického

28. 2. 2016     Shromáždění v NO Praha 2 – Nové Město

28. 2. 2016     Ekumenická bohoslužba v závěru festivalu Mene Tekel v katedrále sv. Víta, sv. Václava

                      a sv. Vojtěcha

29. 2. 2016     Modlitby s představením spirituálů na Husitské teologické fakultě UK   

Březen 2016

6. 3. 2016       Bohoslužba v NO Praha 4 – Spořilov a představení knihy Po stopách spořilovských legionářů

7. 3. 2016       Slavnostní setkání u příležitosti letošního 166. výročí narození T. G. Masaryka v budově

                      Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze

8. 3. 2016       Referát na vikariátní konferenci duchovních v Lounech

9. 3. 2016       Redakční rada Českého zápasu

10. 3. 2016     Referát na společném setkání vikariátů duchovních v Brně

11. 3. 2016     Biskupská rada

12. 3. 2016     Zasedání Ústřední rady

12. 3. 2016     Návštěva výstavy "Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, 1250 – 1550" ve

                      Valdštejnské jízdárně v Praze 

14. 3. 2016     Církevní zkušební komise

16. 3. 2016     Bohoslužba a referát na vikariátní konferenci duchovních olomouckého a šumperského

                      vikariátu v Olomouci

17. 3. 2016     Jednání rektorátu UK

18. 3. 2016     Účast na bohoslužbě v kostele sv. Tomáše v rámci Dnů pro Kubu 2016 s průvodem přes

                      Karlův most  

24. 4. 2016     Ekumenická pobožnost křížové cesty na Petříně v Praze

25. 3. 2016     Velkopáteční pobožnost se čtením pašijí v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze 2

26. 3. 2016     Bohoslužba na Bílou sobotu v náboženské obci Rudná u Prahy

27. 3. 2016     Bohoslužba na Hod Boží velikonoční v náboženské obci v Praze 6 – DejvicíchTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 04.05.2016 11:25 zobrazeno: 1858x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus