WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav diecézním shromážděním CČSH v roce 2016

27.04.2016

Vážený bratře biskupe, vážené sestry, vážení bratři, pozdravuji vás v čase konání vašeho diecézního shromáždění starokřesťanským pozdravem z listu Efezským: „Pokoj bratřím a sestrám i láska a víra od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista“ (Ef 6,23).

Děkuji vám za vaši službu v církvi, kterou konáte, ať již jako duchovní, kazatelé nebo laičtí představitelé obcí či pracovníci diecézního úřadu.

Děkuji vám za vaše zapojení do akcí loňského Husova roku. K Mistru Janu Husovi patří i Mistr Jeroným Pražský. Proto věnujme svůj zájem také jemu v tomto roce 600. výročí jeho mučednické smrti, kterou si budeme dne 29. května připomínat v rámci Pamětního odpoledne v Praze – Novém Městě, ale i v Kostnici a na dalších místech.

Přítomný čas je spojen s naší zvláštní odpovědností za církev – její duchovní směřování i hospodářské zajištění v budoucí době.

Chtěl bych popřát světlo Boží moudrosti a plnost požehnání pro vaše jednání, rozhodování a promýšlení strategie vaší diecéze i aktivit v jednotlivých náboženských obcích.

Kéž Ježíš Kristus vede naši církev, obnovuje ji svým Duchem a svou milostí vás provází ve vaší službě!

Tomáš Butta
bratr patriarcha

Duben L. P. 2016Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 09.05.2016 12:17 zobrazeno: 1514x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus