WebArchiv - archiv českého webu

Dopis s pozváním k uctění památky Mistra Jeronýma Pražského

09.05.2016

Vážené sestry a vážení bratři, duchovní, členové náboženských obcí, příznivci a zájemci o dědictví české reformace, 

dne 29. května 2015 – v předvečer 600. výročí jeho upálení – uctíme památku Mistra Jeronýma Pražského při bohoslužbě, která začíná v 15 hodin. Tato bohoslužba, k níž jste všichni srdečně zváni, se koná ve starobylém gotickém kostele sv. Václava Na Zderaze na Novém Městě pražském, ze kterého Mistr Jeroným pocházel. Zváni jsou duchovní, aby se zúčastnili v liturgickém oděvu, a byli přítomni již dvacet minut před začátkem této bohoslužby přenášené Českou televizí.

Následovat bude kolokvium s příspěvky odborníků prof. Petra Čorneje a prof. Jana Blahoslava Láška, též doc. Martina Horyny, znalce hudby 15. a 16. století, který zajišťuje se svým souborem hudební části této akce. Součástí pamětního odpoledne je průvod k místu tradičního Jeronýmova rodiště nedaleko Novoměstské radnice na Karlově náměstí.

V letošním roce se pro nás otevírá možnost více poznávat tuto osobnost české reformace, která na rozdíl od Mistra Jana Husa není pro nás příliš známá. Představí nám ji blíže přednášky odborníků, vydávaná literatura i filmové zpracování Jeronýmova příběhu Českou televizí.

Jeroným, přítel Husův, byl středověkým vzdělancem a provokujícím filozofem cestujícím po evropských univerzitách. Ztělesňuje svobodu myšlení a slova i oddanost reformnímu programu. Jeho život byl po dlouhém a těžkém věznění ukončen v Kostnici necelý rok po Janu Husovi. Spolu s ním došel v utrakvistickém období zvláštní úcty jako mučedník a svědek Ježíše Krista.

Tuto památku, jak Husovu, tak i Jeronýmovu, zachováváme a šíříme jako novodobá husitská církev. Mistr Jeroným Pražský pro nás osobitým způsobem představuje náročný a statečný duchovní zápas o pravdu Kristova evangelia, který ve své době vedl a podstoupil společně s Mistrem Janem Husem.

V letošním roce 600. jubilea chceme uctít Jeronýmovu památku jak v jeho rodišti v Praze – Novém Městě, ale i v Kostnici u pamětního kamene, v místě jeho posledních chvil pozemského života. Poutě a shromáždění se uskuteční též první sobotu v červnu do Hostokryjí u Rakovníka, v září v jihočeském Husinci a též na dalších místech.                                   

Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitské

Květen L. P. 2016   Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 09.05.2016 12:21 zobrazeno: 1677x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus