WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba v čase výročí Karla IV.

08.05.2016

Modlitba v čase výročí Karla IV. při bohoslužbě v NO Praha 6-Dejvice - 8. květen 2016 

Bože, věčný Pane plný moci a lásky!

Před tvým zrakem se odvíjely a odvíjejí dějiny národů světa i naší země. Děkujeme ti za postavy z dávné minulosti, na jejichž životě a vládě se projevovala tvá moudrost a kteří šířili světlo tvé víry. Děkujeme ti za římského císaře a českého krále Karla IV., který hledal tvé nepomíjející království v Kristu a který vyhlížel tvůj věčný Jeruzalém plný nebeského jasu. Děkujeme ti, že uskutečňoval svou vládu tím, že konal svou službu své zemi a jejímu lidu a především službu tobě. Prosíme tě za svoji zemi, kterou jsi nám svěřil k péči. Modlíme se za účinné řešení složitých situací v Evropě. Veď lidi k obnově míru tam, kde se válčí. Myslíme na oběti válek. Podpoř v dobrých úmyslech a úsilí ty, kteří spravují naši zemi, a ty, kteří stojí v čele států. Ať jsou obdařeni vírou, moudrostí a zbožností jako král Karel IV. Ukazuj nám cestu ke svému nepomíjejícímu a nepřemožitelnému království, které jsi v Kristu svým věrným připravil od počátku světa.

Vyslyš nás, když se k tobě takto modlíme:

Otče náš ...

Květen 2016 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 17.05.2016 09:50 zobrazeno: 1498x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus