WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na synodě brněnské diecéze

Svatý a milosrdný věčný Bože, děkujeme ti, že jsi nás povolal skrze Ježíše Krista do své blízkosti a sesíláš na svůj lid svého Ducha v plnosti a rozmanitosti. Děkujeme ti, že smíme patřit ke tvému lidu, ke tvé rodině sester a bratří, ke tvé církvi, a že se v ní můžeme sdílet o radost evangelia a tvé věci sloužit uprostřed tohoto světa. Svěřuješ nám rozmanité úkoly a vybavuješ nás pro ně svými dary. Chceš, abychom v této službě spolupracovali, navzájem se podpírali a posilovali. Prosíme tě, ať se svěřenými  dary moudře nakládáme a užíváme je k prospěchu společenství. Dej nám, abychom upřímně přáli sestrám a bratřím zdar v jejich díle, kde ty žehnáš, neboť je to tvé dílo a nejen výsledek našeho úsilí a schopností. Ať nezhášíme plamen Ducha v sobě i v druhých, ale dáváme mu v pokoře a sebezapření prostor tak, aby působil v nás a mezi námi. Děkujeme ti za ty, kteří vstoupili do služby v církvi nedávno a byli tebou přivedeni k rozhodnutí odevzdat se službě Kristovu evangeliu celým svým životem. Ať jsou přijímáni s pochopením a sami jsou otevřeni sdílení zkušeností těch, kteří jsou ve službě déle. Dej, aby ti, kteří jsou plni nadšení a horlivosti, vytrvali a nedali se přemoci překážkami. Myslíme s vděčností na ty, kteří jsou ve službě již několik desetiletí a ve své věrné službě získali jistotu. Prosíme i za ty, kteří nevidí výsledky svého úsilí a zdají se jim příliš malé. Ať hledají nové cesty navzdory lidskému nezájmu a pronikají do hlubin Božího slova, které v pravou chvíli projeví svou moc. Prosíme za ty, kteří jsou v osobním životě sami, aby pociťovali ve společenství církve oporu a zázemí. Myslíme v přímluvách na duchovní, kteří žijí v manželství, aby pouto svátosti bylo silnější než lidská soběstřednost ať muže nebo ženy. Tobě odevzdáváme, Bože, naděje i starosti a bolesti své církve, svých náboženských obcí i svého osobního života. Překonávej, Pane, svým nezměrným odpuštěním náš hřích, posiluj nás v našich zkouškách a dej, ať tvá vlídnost a milost se projevuje na nás - tvých služebnících a služebnicích. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! (Ef 3,20-21) Amen.Tomáš Butta

Ivo Vacík publikováno: 20.06.2007 08:34 zobrazeno: 4016x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus