WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav na synodu Českobratrské církve evangelické - 19. 5. 2016

19.05.2016

Vážené společenství synodu, vážený bratře předsedající, sestry a bratři,

dovolte, abych Vaše jednání srdečně pozdravil jménem Církve československé husitské, vyslovil poděkování za spolupráci v loňském roce a vyslovil přání požehnání Vaší církvi.

Uplynulý rok 2015 nám přinesl mnohé bohaté zkušenosti ze vzájemné spolupráce. Společně jsme připravovali Husovské slavnosti 2015 v Praze, ale spolupráce probíhala i na úrovni jednotlivých farních sborů a našich náboženských obcí.

Tato spolupráce byla možná jen s vědomím společného cíle a ve vzájemné vstřícnosti. Podařilo se nám hledat to společné, překonávat rozdílnosti a dovést celou akci Husovských slavností s Boží pomocí ke zdárnému a důstojnému průběhu. Za toto vše bych Vám chtěl velmi poděkovat.

Výročí, kterým se tvořivě věnujete ve své církvi, a na které se také soustřeďujeme ve své církvi, nás vedou k zřetelnějšímu poznání nejen naší církevní identity, ale i k naslouchání živého hlasu Kristova evangelia pro naši dobu.

Letošní rok myslíme na Husova přítele Mistra Jeronýma Pražského, následující roky jsou ve znamení Jednoty bratrské a 500. výročí německého reformátora Martina Luthera.

Připravujete se i na sté výročí „narozenin“ Českobratrské církve evangelické v roce 2018, a naše církev bude mít jubileum stých narozenin v roce 2020.

Máme však jako křesťanské církve „společné narozeniny“, kterými jsou letnice v Jeruzalémě. Svatodušní svátky, které jsme v našich shromážděních slavili minulou neděli. Tyto společné narozeniny nám dokládají, že máme jednoho společného Ducha a že jsme součástí jedné Kristovy církve.

Chtěl bych popřát požehnání, zdar a hojnost darů Ducha svatého vašemu jednání synodu, i vaší službě a vašemu svědectví, které z víry a lásky konáte.

Dne 19. 5. L. P. 2016                                        

Tomáš Butta

patriarcha Církve československé husitskéTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 09.06.2016 05:12 zobrazeno: 1612x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus