WebArchiv - archiv českého webu

Dopis synodám duchovních CČSH konaných v červnu 2016

Vážený bratře biskupe, vážené sestry a vážení bratři,

pozdravuji vás prostřednictvím tohoto dopisu a přeji Vám blízkost Božího Ducha moudrosti, pokoje a jednoty v lásce!

Od podzimu loňského roku 2015 promýšlíme a rozvíjíme diskusi k tématu identity Církve československé husitské. S touto církví jsme spjati slibem Kristu při svěcení a pověření ke konkrétnímu úkolu a službě. V této trvající diskusi o identitě církve si smíme uvědomovat její zvláštní dary, rozpoznávat více a jasněji její živou spirituální a věroučnou totožnost. Hlubší poznání vlastní církve, jejího poslání a duchovní tradice nás může přivádět ke zdravé sebeúctě i k pokoře. Vždyť, co jsme my, že můžeme Bohu sloužit? Jak to vyjádřil v modlitbě i starozákonní král David: „Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou“ (1 Pa 29,14).  

Pro budoucnost dojde zřejmě nové aktuálnosti vyučování, a to jak po stránce obsahu, tak i po stránce vhodné metodiky. Zaměření se na mladou generaci je pro církev vykročením směrem k budoucnosti. Jako vyučující můžeme se sdílet s druhými o své získané zkušenosti a vyměňovat si materiály vhodné pro katechezi a výuku náboženství, a poskytovat je i k širšímu celocírkevnímu využití.   

Naše pastorační činnost je však zaměřena na všechny generace, neboť člověk v každém věku má svoji hodnotu před Bohem i v církvi a ve společnosti. Děkuji Vám za Vaše rozmanité pastorační aktivity, kterým se věnujete v diecézi a v náboženských obcích. Přeji Vám všem Kristův pokoj a požehnání!

Červen L. P. 2016                                                         

Tomáš Butta

bratr patriarcha     Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 09.06.2016 05:14 zobrazeno: 1535x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus