WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy – duben a květen 2016

31.05.2016

Duben 2016

7. 4. 2016       Věroučná komise

7. 4. 2016       Slavnostní zasedání u příležitosti 668. výročí založení Univerzity Karlovy v Karolinu 

8. 4. 2016       Hospodářská komise

8. 4. 2016       Biskupská rada

12. 4. 2016     Referát na vikariátní konferenci duchovních ostravského vikariátu v Ostravě – Radvanicích

12. 4. 2016     Návštěva Fulneku a prohlídka bratrského sboru a muzea J. A. Komenského 

14. 4. 2016     Setkání se zemským farářem pro diakonii z Anhaltu

16. 4. 2016     Bohoslužba a referát na vikariátním shromáždění ve Zlíně s připomenutím

                      Jana Amose Komenského u příležitosti jeho ordinace na bratrského kněze v roce 1616

17. 4. 2016     Bohoslužby v náboženské obci Turnov

18. 4. 2016     Církevní zkušební komise            

19. 4. 2016     Zasedání řídícího výboru Ekumenické rady církví

20. 4. 2016     Přednáška v Bílině

22. 4. 2016     Účast na synodě duchovních plzeňské diecéze ve Sboru Kristova kříže v Plzni  

28. 4. 2016     Rozhovor s novinářkou z časopisu Marianne

30. 4. 2016     Účast na diecézním shromáždění Pražské diecéze CČSH v náboženské obci Praha 10 - Vinohrady

Květen 2016

3. 5. 2016       Valné shromáždění České biblické společnosti

4. 5. 2016       Zasedání vědecké rady HTF UK

4. 5. 2016       Filmový večer s Jeronýmem Pražským v kostele sv. Martina ve zdi, pořádaný ČCE 

6. 5. 2016       Setkání se studenty z Regensburgu na HTF UK

8. 5. 2016       Bohoslužby s kázáním k 600. výročí Karla IV. v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích

9. 5. 2016       Slavnostní koncert k zahájení oslav 700. výročí narození Karla IV. na Univerzitě Karlově

10. 5. 2016     Správní rada Institutu evangelizace a pastorace

10. 5. 2016     Správní rada koleje dr. Karla Farského v Roháčově ulici

12. 5. 2016     Setkání se zástupce Federace židovských obcí

12. 5. 2016     Slavnostní zasedání pořádané u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.

13. 5. 2016     Referát na berounském vikariátu v Žebráku

13. 5. 2016     Biskupská rada

13. 5. 2016     Slavnostní udělení Ceny Karla IV. Jindřichovi Lucemburskému velkovévodovi

                      ve Vlasteneckém sále Karolina

14. 5. 2016     Ústřední rada

14. 5. 2016     Mše sv. za vlast v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v rámci oslav

                      700. výročí narození císaře a krále Karla IV.

14. 5. 2016     Ekumenická svatodušní vigilie v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

15. 5. 2016     Koncert skupiny Spirituál kvintet k výročí  Karla IV. v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích

16. 5. 2016     Svatodušní bohoslužba v úřadě ústřední rady

17. 5. 2016     Účast na synodě pražské diecéze na zámku Loučeň

18. 5. 2016     Pozdrav při závěrečné studentské bohoslužbě v Husově sboru v Praze 10 – Vinohradech

19. 5. 2016     Liturgická komise

19. 5. 2016     Účast na zasedání synodu ČCE a bohoslužbě v kostele ČCE

26. 5. 2016     Teologická konference na téma „Identita CČSH v duchovním životě a zbožnosti“ v Brně na Lipové

28. 5. 2016     Účast na bohoslužbě a programu k 600. výročí Jeronýma Pražského na Střeleckém ostrově 

29. 5. 2016     Pamětní odpoledne u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jeronýma Pražského

                      v kostele sv. Václava Na Zderaze b Praze 2 – Novém MěstěTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 04.07.2016 04:08 zobrazeno: 1743x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus