WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k 80. výročí Husova sboru v Čelákovicích

11.06.2016

Modlitba při bohoslužbě k 80. výročí Husova sboru v Čelákovicích - 11. červen 2016

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože Izraele i našich otců, od věků na věky. Hospodine, tvá je velikost i bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi i na zemi. Ty jsi vyvýšen nade vše. Bohatství a sláva pocházejí od tebe, ty panuješ nade vším, máš v rukou moc, sílu, vyvýšení a utvrzení všeho je ve tvých rukou (1 Pa 29,11-12).

Děkujeme ti, Bože, že se k nám skláníš a přicházíš v Ježíši Kristu do naší blízkosti. Kdykoliv se k tobě v upřímnosti srdce modlíme, jsi s námi. Kdykoliv otevíráme svoji mysl tvému slovu v jeho bohatství, jsi s námi. Kdykoliv se setkáváme při Kristově svátostné hostině jako sestry a bratři, jsi v Duchu svatém s námi. Oslavujeme tě a děkujeme ti za tento sbor, který nese jméno tvého svědka Mistra Jana Husa. Chceme ti vyjádřit vděčnost za ty, kteří tento sbor budovali a podporovali svými dary. Děkujeme ti, že tak činili v dobrovolném a svobodném rozhodnutí, aby tvé jméno bylo skrze jejich dary a společné dílo oslaveno. Děkujeme ti za duchovní i laiky, kteří zde konali službu v minulých letech, ať již šířili světlo tvého slova z kazatelny, nebo tichým a nenápadným svědectvím ve všedním životě. Prosíme, ať si tvé obnovující a proměňující slovo nachází svou cestu k lidem i dnes – k dětem i dospělým, k mladým i seniorům. Buď přítomen ve své církvi, v tomto sboru, utvářej z nás rodinu Krista. Probouzej v nás pravou víru, úctu a lásku, a dej, abychom tě mohli ctít upřímně v chrámech svých srdcích. Prosíme tě o tvé požehnání ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Červen 2016        

Tomáš ButtaTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 04.07.2016 05:29 zobrazeno: 1476x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus