WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za rozvíjení darů a služeb v církvi

18.06.2016

Modlitba na církevním zastupitelstvu - 18. červen 2016

 

„Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.“ Ř 12,6  

Bože, děkujeme ti, že jsi nás skrze Ježíše Krista povolal do své církve. Děkujeme ti, že vybavuješ svůj lid rozmanitými dary svého svatého Ducha. Děkujeme ti, že také nás v Církvi československé husitské obdarováváš různými dary v jejich pestrosti. Ať je dokážeme více rozpoznávat, rozvíjet a užívat je ke službě a k dobru druhých. Modlíme se za všechny, kteří jsou pověřeni zvěstovat a kázat. Ať s přispěním svatého Ducha uvádějí své posluchače do moudrosti Písma svatého a vedou je k poznání tvého živého Slova a tvé vůle. Modlíme se za všechny, kteří vyučují a věnují se v církvi mladé generaci i dospělým. Ať tak s tvou pomocí mohou činit v trpělivé lásce a tvořivosti. Modlíme se za všechny, kteří se věnují službě druhým v diakonických zařízeních a aktivitách. Ať jsou v této své náročné a potřebné práci podpíráni a posilováni tvou milostí. Děkujeme ti za každý dobrý čin a službu konanou z víry. Bože, svým svatým Duchem nás veď a v lásce spojuj. Utvářej si z nás jedno tělo v Ježíši Kristu, našem společném Pánu. Jeho modlitbou se k tobě náš Otče, obracíme: OTČE NÁŠ...

Červen 2016

Tomáš ButtaTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 04.07.2016 05:32 zobrazeno: 1434x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus