WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba se vzpomínkou na dr. Miladu Horákovou

Hledejte především Boží království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Mt 6,33

Bože, který vládneš od věků na věky. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu (Ž 89,15). Tvůj Syn Ježíš Kristus řekl, abychom hledali především tvé království a spravedlnost a všechno ostatní nám bude přidáno (Mt 6,33). V tomto světě se však spravedlnost prosazuje někdy velmi těžko. V dějinách světa i naší vlasti nastaly doby, kdy načas slavilo triumf bezpráví a lidská zvůle konala dílo zkázy. Nemůžeme zapomenout na bolestná období 20. století, ve kterých se na jedné straně projevovala bezprávnost mocných a na druhé straně bezmocnost ponížených. Připomínáme si dnes památku vzdělané a statečné ženy, dr. Milady Horákové, která byla na základě nezákonného procesu zbavena pozemského života dne 27. června roku 1950. Myslíme při této příležitosti na nesčetné nevinné lidi, kteří se stali oběťmi nacistické i komunistické totality. Mnozí na cestě za svobodou a spravedlností ztratili svůj život. Kéž mohou ve věčnosti zakusit svobodu a slávu tvých dětí a mohou se nasytit spravedlností, po které hladověli a žíznili, ale byla jim zde na zemi upřena. Bože, děkujeme ti za naději, že zjednáváš právo zdeptanému a člověk už nebude na zemi vzbuzovat strach (Ž 10,18). Neboť ty, Bože, vládneš po věky. AmenTomáš Butta

Ivo Vacík publikováno: 28.06.2007 12:54 zobrazeno: 4104x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus