WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s poděkováním za Husův sbor v Olomouci

11.09.2016

Modlitba při bohoslužbě k 90. výročí Husova sboru v Olomouci - 11. září 2016

Věčný, mocný a dobrotivý Hospodine, Bože našich otců i Bože náš!

Děkujeme ti za tento Husův sbor v Olomouci, který byl vybudován před 90 lety, aby hlásal tvoji velebnost, slávu a krásu, aby byl místem odkud se šíří Kristova láska, aby ve tvé posvátné blízkosti lidská srdce nacházela pravý pokoj a odpočinutí.

Jako na počátku této stavby z Ducha Božího jsi byl se svým lidem, tak i v průběhu uplynulých desetiletí, a smíme mít naději, že s námi budeš i nadále. Mnozí v těchto místech prožívali významné okamžiky života. Cítili a vyjadřovali vděčnost v náruči s narozeným dítětem při křtu. Prosili za dar vytrvalé lásky v manželství. Odevzdávali se tobě k celoživotní službě. Hledali a čerpali útěchu z tvého slova naděje ve svém smutku, sklíčenosti a beznaději. Tvé slovo, které je nad našimi životy, ať zde zaznívá, ať nás stále provází a vede. Žehnej kněžím, kteří zde konají službu u Kristova oltáře tobě i lidem.

Žehnej sestrám a bratřím Církve československé husitské i ekumeny. Žehnej těm, kteří sem přicházejí, aby hledali tvoji tvář, kteří touží po Kristově odpuštění, milosti a pokoji. Buď s námi svým požehnáním! Amen.

Září 2016                                               Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 05.10.2016 02:33 zobrazeno: 1404x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus