WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s poděkováním za život a službu VI. patriarchy CČSH Josefa Špaka

18.09.2016

Modlitba s poděkováním za život a službu VI. patriarchy CČSH Josefa Špaka v NO Praze-Strašnicích - 18. září 2016

Ty jsi, náš Bože, dárcem života časného i věčného!

Bože, děkujeme ti za život a službu našeho bratra Josefa Špaka – VI. patriarchy Církve československé husitské. Děkujeme ti, že tento tvůj služebník osvědčoval svoji víru v tebe v různých životních situacích a že ji zachoval až do konce. Děkujeme ti, že jsi jeho smýšlení i kroky vedl přímou cestou a byl jsi mu i v temných chvílích jasným světlem v Ježíši Kristu. Děkujeme ti za jeho příklad pokorné víry, za jeho vnitřní vyrovnanost, trpělivé snášení obtíží, hlubokou vděčnost a dobrotu srdce.

Děkujeme ti za to, co vykonal a předal dobrého v naší církvi, co učinil prospěšného pro druhé lidi a čím obohacoval náš život svou láskou, slovem, úsilím a zpěvem. I on jako žalmista vyznával: „Budu zpívat Hospodinu po celý život“ (Ž 104,33a). Jako chválil zpěvem, svým hlasem a svým srdcem tebe, Bože, ve dnech svého časného života, tak smíme doufat a věřit, že bude tvé jméno chválit navěky a navždy v nebesích (Ž 145,2). Bože, ty jsi v Ježíši Kristu ukřižovaném a vzkříšeném jeho i náš Vykupitel a Spasitel!

Tobě náleží díky, chvála, úcta, čest a sláva po věky.

Amen.

Tomáš Butta

Září L. P. 2016                                                         Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 05.10.2016 02:37 zobrazeno: 1744x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus