WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na bojišti v Sudoměři

01.10.2016

Modlitba na setkání při příležitosti 592. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova v Sudoměři - 1. říjen 2016

Bože, Pane světa, tvá pravda a spravedlnost trvají na věky.

Děkujeme ti za statečnost našich předků, kteří usilovali o to, sloužit tvé pravdě a bránili svou vlast. Připomínáme si památku Jana Žižky, Prokopa Holého a Jana Roháče z Dubé. Děkujeme ti za všechny ty, kteří utvářeli náš novodobý stát a bránili jeho samostatnost v čase ohrožení. Děkujeme za legionáře a ty, kteří položili své životy v boji proti nacismu.

Posiluj všechny, kteří zajišťují bezpečnost naší země v současnosti. Prosíme tě za dobrou budoucnost naší vlasti, za důstojný život ve svobodě naplňovaný službou druhým.

Bože, v místech dávné bitvy, tě prosíme za mír pro všechny země světa, modlíme se za porozumění mezi národy a sblížení mezi lidmi, za překonání násilí a zla ve světě, za prostoupení srdcí láskou Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra. Jeho modlitbou se k tobě takto modlíme:

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme viníkům svojim. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, i moc i sláva na věky. Amen.

Požehnání Boží a pokoj Kristův vám všem!

Tomáš Butta

Říjen L. P. 2016                    Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 05.10.2016 02:47 zobrazeno: 1412x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus