WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s připomenutím výročí bitvy u Zborova

Pane Bože, který vládneš nad všemi věky a dějinami celého světa a jednotlivých národů. Připomínáme si v tomto čase události před 90 lety. Tehdy v době 1. světové války se měnila podoba světa – tvář Evropy. Válka přinesla lidem utrpení těla i duše, zkázu a zmaření mnohých životů, ale také přinesla samostatnost našeho státu. Připomínáme si zápas za svobodu naší vlasti v bitvě u Zborova vedený legionáři, kteří byli posíleni odkazem husitské doby – zvláště statečností mistra Jana Husa, rozhodností Jana Žižky z Trocnova a státnické prozíravosti Jiřího z Poděbrad. Projevovali pevnou víru a odvahu bránit svou zemi i za cenu obětí. Připomínáme si před tvou tváří všechny, kteří položili své životy a myslíme na ně v naději Ježíšem Kristem darovaného věčného života ve tvém nepomíjejícím světle.
Bože, ty který podle slov žalmisty činíš přítrž válkám až do končin země, tříštíš luky, lámeš kopí, spaluješ v ohni válečné vozy (Ž 46,10), ty, který vykupuješ z války a daruješ pokoj ( Ž 55,19), prosíme veď národy k porozumění, spolupráci a míru, který je obrazem dokonalého pokoje a plnosti života v Ježíši Kristu. Neboť on proto přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti (J 10,10) Děkujeme ti za tvé zaslíbení, že pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj (Ž 37,11). Amen.

 

 

 

 

 

 Tomáš Butta - červen 2007

Ivo Vacík publikováno: 03.07.2007 03:52 zobrazeno: 4265x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus