WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k 80. výročí Sboru M. Jakoubka ze Stříbra v Příbrami

23.10.2016

Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby směl pobývat ve tvých nádvořích. Tam se budeme sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu. Ž  65,5

Bože, Otče náš i Otče všech, dárce dobrých darů!

Děkujeme ti, že jsi sytil svůj lid na poušti nebeskou manou a že jsi nechal i ve vyprahlé zemi vytrysknout životodárný pramen. Děkujeme ti, že jsi nám v Kristu dal chléb života a kalich oplývající dobrem.

U příležitosti výročí tohoto sboru dnes myslíme na Mistra Jakoubka ze Stříbra, který v hluboké úctě a s vírou slavil svátost večeře Páně, rozděloval svatý chléb a podával Kristův kalich bratřím a sestrám. Děkujeme ti, že svou mírností, tichostí i rozhodností sloužil pravdě evangelia.

Děkujeme ti za všechny, kteří tento sbor budovali, kteří zde působili jako duchovní a členové rady starších. Rozpomeň se na všechny, kteří s láskou k tobě a církvi sem přicházeli a tvořili kolem Kristova stolu společenství tvého lidu, které má zaslíbení věčného života.

Děkujeme ti, že i nás hostíš u svého stolu a můžeme tak od tebe přijímat svatý chléb a předrahocenný kalich.

Prosíme tě za požehnání pro tento sbor i toto město, pro naši zemi i všechny lidi, pro děti, mládež i dospělé. Jako jsi byl s našimi otci, buď i s námi. Tvá láska ať nás provází a tvůj pokoj nás naplňuje pro Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Říjen 2016Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 31.10.2016 04:56 zobrazeno: 1307x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus