WebArchiv - archiv českého webu

Karel IV. na zakázané stezce - výstava náboženského umění v Oblastní galerii Liberec

Už jen několik dní - do 27. 11. můžete v Oblastní galerii Liberec zhlédnout výstavu  Karel IV. na zakázané stezce - Umění mezi Lucemburky a Jagellonci v oblasti dnešního Liberecka a Horní Lužice. 

Oblastní galerie Liberec se tak připojujila k oslavám 700. výročí narození Karla IV. (1316–1378) a poprvé v historii prezentovala umělecká díla z období vrcholného středověku z regionu severních Čech a Horní Lužice. Pro Lucemburky a Jagellonce strategicky významné území je pro tento výstavní projekt vymezené na východě řekou Jizerou a na západě kupeckou cestou vedoucí přes Mimoň a Zákupy do Žitavy. Tato oblast byla protkána řadou obchodních a správních stezek, podél nichž byly již za Přemyslovců stavěny hrady a kláštery, jež i později sloužily k upevnění moci světské i duchovní, královské i vrchnostenské.

Výstava ukazuje díla s úzkou vazbou k regionu, která byla ve své době součástí sakrálních interiérů a je možné je místně určit a datovat do 14., 15. a 16. století. U řady prací však jejich původ a stáří jen odhadujeme, neboť o nich neexistují žádné dobové písemné zmínky a doloženy jsou až v novověku. Prezentována jsou díla jak v odborných kruzích již známá, tak neznámá, zcela nově určená a datovaná, spadající do doby vlády krále a císaře Karla IV. a jejího širšího dosahu. Výběr je omezen stavem a reálnou dostupností exponátů. Některé čekají na restaurování, jiné není možné transportovat nebo zapůjčit. Představený výběr je dílčí sondou a krokem vedoucím k dalšímu zpracování umělecko-historicky velmi cenného souboru gotického umění, jehož pojítkem je sledovaný region. VD

V příloze pozvánky a několik fotografií z výstavy.

Přílohy:

jpgFoto 1 jpgFoto 2 jpgFoto 3 jpgFoto 4 jpgPozvánka 1 jpgPozvánka 2Václav Drašnar publikováno: 18.11.2016 12:00 zobrazeno: 1258x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus