WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s poděkováním za cyrilometodějský odkaz

Bože, děkujeme ti, že nás shromažďuješ v tento den v těchto místech - v krajině Posázaví, kde zaznívala již v dávné minulosti ke tvé cti bohoslužba a byl jsi chválen slovanským jazykem. Děkujeme ti za to, že se můžeme během této naší pouti vnitřně obohatit a obnovit chvílemi strávenými v přírodě, nasloucháním hudbě, kulturními vystoupeními, a především můžeme zakoušet obnovu společenství církve ve tvém Duchu. Prosíme tě o tvou stálou přízeň a milost. Daruj nám pokoj do našich neklidných srdcí a do našich vztahů. Ať jsme otevřeni duchovnímu odkazu Cyrila a Metoděje, o kterých platí: „Jak vítaný je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci“  (Ř 10,15). Dej, ať evangelium, které oni přinesli a písmem předali našim předkům, je i pro nás vzácným darem od tebe, neboť je to dobré poselství o tvé trvalé lásce k nám v Ježíši Kristu. Buď Bohu Otci, Synu i Duchu svatému sláva na věky věků. Amen.

Sázava – červen 2007 Tomáš Butta

Ivo Vacík publikováno: 10.07.2007 11:58 zobrazeno: 4089x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus