WebArchiv - archiv českého webu

Slovo při odhalení sochy v Příbrami

23.10.2016

Vážený pane místostarosto, vážená sestro farářko, dámy a pánové, sestry a bratři!

Plastika, kterou dnes odhalujeme zde v Příbrami, je součástí projektu „Mistr Jan Hus – cesta ke smíření“. Postupně v roce Husova 600. výročí byly odhaleny sochy v Husinci u Prachatic, v německém městě Kostnice a na dalších místech. Poděkování náleží panu řediteli ing. Josefu Moravci za jeho nezdolnou iniciativu, pedagogům a žákům Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích za práci na tomto projektu, Královéhradeckému kraji a sponzorům za podporu. Zvláštní poděkování patří sestře dr. Haně Tonzarové za zprostředkovatelskou úlohu, motivační přednášky pro studenty spolu s dalšími i za spolupráci na vytvoření katalogu, dokládajícího tento významný mezinárodní projekt.

Jedna z plastik je umísťována i zde v Příbrami u Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra v čase jeho 80. výročí. Nalézá tak místo u sboru, se kterým je sestra doktorka a její rodina úzce spjata.

Dílo autora Tomáše Zeleného již od samého počátku jeho zrodu upoutávalo pozornost svou promyšlenou lehkostí, jednoduchostí a silnou sdílností. Symboly mají tu výhodu, že jejich význam je živý a rozvíjí se do více stran vždy v nových souvislostech.

Jestliže kalich odkazoval v původním záměru autora ke sporu o kalich pro laiky na kostnickém koncilu a k jeho zákazu, pak zde se dostává tento symbol do přímého vztahu k samému počátku kalicha – k Jakoubkovi ze Stříbra. Byl to právě Mistr Jakoubek ze Stříbra, kdo inicioval a prosazoval příjímání pod obojí po příkladu prvotní církve a především s odkazem na slova Ježíše Krista: „Pijte z něho všichni.“ Mírný a tichý muž, kterým Jakoubek byl, patří k hlavním teologům husitství navazujícím na Husův odkaz. Kalich - tento biblický symbol, ač má být výzvou ke spojení s Kristem a mezi sebou, paradoxně křesťanství v naší vlasti i Evropě v následujících staletích rozdělil.

Cesta ke smíření mezi konfesemi a národy však již byla nastoupena. Tento projekt zanechává viditelné stopy této cesty v podobě plastik. Má ústřední myšlenku právě smíření. Odhalením této poslední plastiky je projekt Hořické školy završen a zakončen. Cesta ke smíření však v žádném případě nekončí, i přes mnohé překážky pokračuje dále.

Tomáš Butta

Říjen 2016                                                                              Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 30.11.2016 01:03 zobrazeno: 1480x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus