WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav na zahájení teologické konference na HTF UK

10.11.2016

Vážená sestro děkanko, vážení účastníci konference, sestry a bratři, všechny vás srdečně zdravím.

Téma identity Církve československé husitské jsme vyhlásili na generální synodě duchovních v říjnu roku 2015.  Na teologické konferenci, která se konala zde na HTF UK před rokem, jsme toto téma otevřeli a naznačili směr diskuse ve třech oblastech – věroučné, liturgické a duchovní správy (srov. TR 4/2015). Na vikariátních konferencích duchovních se během roku teologická práce a diskuse soustřeďovaly právě k tomuto tématu. Letošní květnová teologická konference v Brně, připravená biskupským sborem, obohatila téma o spirituální rozměr. Příspěvky bratří biskupů byly vydány ve sborníku s názvem „Identita CČSH v duchovním životě a zbožnosti“.

Tato konference rozšiřuje naše ústřední téma o kontexty husitské teologie, která je pěstována právě na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v návaznosti na předcházející generace teologů. Církev se ptá po své identitě tváří v tvář přítomnosti i budoucnosti a podobně i fakulta. Církev a fakulta jsou dvě rozdílné instituce a organizace a přesto nás spojuje společný živý duchovní obsah, který tvoří jádro naší identity. Ten chceme společně reflektovat a rozpoznávat.

Otevření tématu identity je přirozeným mezigeneračním rozhovorem v církvi. Každá generace duchovních a teologů od té předcházející generace něco podstatného přijímá a o něco nového usiluje a něco nového k tomu přidá. K tématu identity je proto nezbytné přistupovat s velkou pokorou i určitou odvahou. Rozhovory o totožnosti Církve československé husitské probíhají v čase mezi 600. jubileem Mistra Jana Husa a blížícím se 100. výročím zrodu naší církve (2015 -2020).

Téma identity církve není jen čistě intelektuální záležitostí, ale existenciální. Přesto myšlenkové pochopení a uchopení je velice důležité. V tomto smyslu je nezastupitelná právě „husitská teologie“. V obecné rovině je určována dvojím požadavkem a očekáváním. Je to teologie, která obstojí v nárocích současné odbornosti v rámci univerzitního bádání a vzdělání. A pak je to teologie, která skutečně slouží církvi a jejímu poslání.

Chtěl bych vyslovit poděkování fakultě a jejímu vedení i organizátorům za uspořádání této konference a popřát všem účastníkům myšlenkově bohaté dva dny, zde společně prožité.

Tomáš Butta 

Listopad 2016                                                   Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.12.2016 10:32 zobrazeno: 1484x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus