WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav při návštěvě kamionu reformace v Praze

21.11.2016

Vážení a vzácní hosté, milé sestry a milí bratři,

dovolte, abych vás pozdravil jménem Ekumenické rady církví v České republice a Církve československé husitské.

V loňském roce jsme se věnovali 600. výročí Mistra Jana Husa. Uskutečnilo se nespočet akcí a setkání. Bylo velkým Božím darem, že se podařilo toto výročí prožívat ve znamení cesty ke smíření a vzájemnosti ekumenické i společenské.

V loňském roce byla také odhalena plastika Jana Husa a Jeronýma Pražského v Kostnici před luterským kostelem. I v tom je určitá symbolika blízkosti proudů reformace z Čech a Německa.

Při návštěvě Wittenberku nebo Ženevy – muzea reformace spatřujeme na dobových zobrazeních u jednoho stolu Johna Viklefa, Jana Husa, Jeronýma Pražského, Martina Luthera, Filipa Melanchthona, Jana Kalvína a další velké postavy reformace.

Hus, Luther a Kalvín pocházejí z různých národů, ale mají společná náboženská východiska a motivy ve svém díle duchovní obnovy.

Hus a Luther, jakkoli žili v jiné době a situaci, mají společný důraz na Písmo svaté, oba prosazovali duchovní zpěv v mateřském jazyce při bohoslužbě a shodně usilovali o výchovnou formaci člověka Božím slovem.

Paradoxem naší doby je, že i přes silnou sekularizaci naší společnosti trvá přece jen zájem o Bibli a její srozumitelný překlad a výklad.

Ve zpěvnících církví v České republice, včetně naší Církve československé husitské, nacházíme Lutherovy písně, jako je známý chorál „Je pevným hradem Pán Bůh náš“ (Zpěvník CČSH č. 7) i další.

Reformace není jen dávnou historií, ale úkolem křesťanských církví re-formovat sebe i druhé Božím slovem.

Buďte vítáni, sestry a bratři v Ježíši Kristu, v naší zemi a v tomto městě s bohatou i spletitou náboženskou historií, kde nedaleko odtud v Betlémské kapli a na univerzitě působil Jan Hus a kde po staletí probíhalo setkávání rozmanitých reformních a reformačních proudů. 

Tomáš Butta

Listopad 2016                                                                          Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.12.2016 10:37 zobrazeno: 1428x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus