WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba ke Dni veteránů a s připomenutím Jana Opletala

10.11.2016

Bože, který nepodléháš času a od věků na věky vládneš nade vším!

Před tvou tváří, svatý a milosrdný Bože, náš Stvořiteli a Otče, myslíme na ty, kteří v minulých dobách hledali tvé království. Děkujeme za všechny, kteří vedli svůj zápas o pravdu, usilovali o spravedlnost a šířili dobro.

V tomto čase ukončení první světové války a dne veteránů si připomínáme památku těch, kteří vedli svůj obtížní boj o získání svobody a samostatnosti našeho novodobého státu. Připomínáme si oběti první i druhé světové války, myslíme na legionáře, kteří položili své životy v různých částech světa.

V těchto listopadových dnech se rozpomínáme na odvahu a lásku k vlasti Jana Opletala – studenta medicíny a člena Církve československé husitské, jehož pozemský život byl ukončen násilnou smrtí v roce 1939.

Bože, náš věčný Otče, děkujeme ti, že nás nic nemůže vzdálit od tvé lásky v Ježíši Kristu a odloučit od ní ani život ani smrt, ani přítomnost ani budoucnost.

Prosíme tě, daruj zemi mír, obdař moudrostí a prozíravostí ty, kteří stojí v čele států, a veď lidstvo k porozumění a spolupráci.

Děkujeme ti, že naši předci v různých časech - příznivých i těžkých, hledali u tebe sílu a oporu. Ty jsi i naší nadějí a útočištěm. Vyslyš nás, když se k tobě obracíme společně modlitbou tvého Syna a našeho Vykupitele Ježíše Krista: OTČE NÁŠ

Listopad 2016                                           Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.12.2016 11:21 zobrazeno: 1341x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus