WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při výročí kostela sv. Václava v Praze na Zderaze - 27. 11. 2016

02.11.2016

„Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména, v nádheře svatyně, klanějte se Hospodinu“. Ž 29,2

Bože, chceme ti vzdát úctu a vyjádřit vděčnost za tento starobylý pražský kostel, který nese jméno českého knížete a Kristova svědka Václava. Děkujeme ti za ty, kteří v námaze z kamenů tento chrám budovali, kteří jej umělecky zvelebovali, kteří jej v průběhu dob opravovali a obnovovali a svými dary podporovali a podporují i v současnosti.

Myslíme na ty, kteří zde konali duchovenskou službu, na ty, kteří s vírou předstupovali před tebe, naslouchali tvému slovu a přijímali svátosti. S poděkováním před tvou tváří myslíme na ty, kteří zde konali službu jako duchovní Církve československé husitské -  na prvofaráře dr. Eduarda Neumana, bratra faráře Jaroslava Krejcárka, který konal rozloučení se studentem Janem Opletalem, na bratra faráře Zdeňka Bártla a sestru farářku Blanku Švehlovou. Děkujeme ti za sochaře Františka Bílka, který zde vytvořil bohoslužebný stůl a kříž.

Ty jsi, Bože, Králi věků, přítomen v každém čase. Věříme, že jsi se svou církví i nyní a budeš s ní i v budoucnu. Dej, abychom si dědictví našich předků vážili, duchovní dary rozvíjeli, vedli dobrý zápas o tvou pravdu a vytvářeli společenství sester a bratří spojené Kristovou láskou.

V tento den ti také děkujeme za službu a svědectví víry sestry farářky Emy Blažkové, která v tomto kostele a v této náboženské obci působí již deset let. Prosím provázej ji svou přízní a Kristovou milostí. Prosíme tě o tvé požehnání pro dílo církve a tvé služebníky a služebnice, a dej, ať tento kostel je i nadále prostorem pro evangelium, modlitby a umění.

K tobě se, náš Otče, ve tvém Duchu posvětiteli a sjednotiteli, společně s celou tvou církví obracíme modlitbou našeho Pána a Vykupitele Ježíše Krista: Otče náš ...

Listopad 2016Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.12.2016 11:26 zobrazeno: 1398x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus