WebArchiv - archiv českého webu

K vydání příručky pro vyučování církve - dopis patriarchy - prosinec 2016

09.12.2016

K vydání příručky pro vyučování církve

Náboženským obcím CČSH

 

Sestry a bratři,

do náboženských obcí dostáváte publikaci „Základní texty duchovního života“, která obsahuje výklady vyznání víry, Desatera a Modlitby Páně. Je poskytována jako příručka pro vyučování dospělých v rámci přípravy ke svátostem, pro vzdělávání rad starších a členů církve. Může posloužit i duchovním a kazatelům jako inspirace pro zvěstování a pastoraci.

Publikace je napsána z hlediska biblického, spirituálního a prakticko-teologického se zřetelem k věroučnému přístupu Církve československé husitské, jak je vyznačen sněmovními dokumenty Základy víry CČSH a Stručným komentářem k Základům víry.

Knížka je součástí programu vyučování církve spojeného s tvorbou a zajišťováním katechetických a pastoračních příruček ústředím církve a diecézemi.

Jeden výtisk je předáván do náboženské obce k zařazení do farní knihovny.

Publikaci je možné si objednat a zakoupit v zařízení Blahoslav v Praze.

Ať tato příručka poslouží v církvi ke zvěstování, věroučnému poznání i duchovnímu životu!

Děkuji Vám za Vaši aktivní spoluúčast na poslání církve spojeném s vyučováním a vzděláváním a přeji Vám pro tuto Vaši službu moudrost a vytrvalost víry, plnost Božího požehnání a poznání Kristovy lásky, která je cílem našeho vyučování (1 Tm 1,5).

Tomáš Butta

patriarcha

Advent L. P. 2016Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 09.12.2016 10:18 zobrazeno: 1511x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus