WebArchiv - archiv českého webu

Zemřel br. Ing. Vladimír Čmerda

Všem věřícím a přátelům oznamujeme, že dne 13. 12. 2016 odešel z tohoto světa ve věku 83 let Ing. Vladimír Čmerda. Ty, kteří jej znali z jeho aktivního působení v církvi, prosíme jménem jeho rodiny i věřících NO Klatovy o tichou vzpomínku a modlitbu. Děkujeme Hospodinu za jeho život a dílo, které pro církev vykonal a vyprošujeme pro něj světlo Kristovo na poslední cestě a život věčný. Rozloučení se zesnulým vykonáme o bohoslužbách k výročí založení církve v neděli 8. ledna 2017 od 9. hodin v modlitebně Sboru Karla Farského v Klatovech. Za RS Tomáš Procházka

Parte v příloze. 

Přílohy:

jpgParteVáclav Drašnar publikováno: 19.12.2016 01:16 zobrazeno: 2083x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus