WebArchiv - archiv českého webu

Kázání při diamantové svatbě

18.12.2016

Manželé Miroslav a Věra Fiedlerovi – 18. prosince 2016 – Ústí nad Labem

Vážení manželé Fiedlerovi,

před šedesáti lety jste uzavřeli manželství. Byla jiná doba, mnohé se za tu dobu změnilo, ale Váš vzájemný hluboký vztah je stejný. A trvá do dnešního dne, kdy sem do tohoto kostela přicházíte, abyste potvrdili svůj manželský slib.

Při takové příležitosti jako je diamantová svatba nechme rozeznít Píseň písní. Čteme verše ze starozákonní knihy, jejímž obsahem je láska mezi mužem a ženou: Př 8,6-7

„Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její - žár ohně, plamen Hospodinův.

Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.“

A druhé čtení je z hymnu lásky apoštola Pavla ze 13. kapitoly listu do Korintu: 1 K 13,4-7

„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.  Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne.“

Vztah mezi mužem a ženou – to je věčné téma literatury, filmů i našeho každodenního života. Tento vztah může být velmi nestálý a proměnlivý, ale také stálý a pevný jako vzácný kov či drahocenný kámen. Obrazným způsobem je vyjadřována pevnost soužití v manželství po určité době – stříbrná svatba po 25. letech, zlatá svatba po 50 letech a diamantová svatba po 60 letech.

Vzácnými materiály a drahými kameny je tak ukázána trvalost vztahu mezi mužem a ženou v manželství, které bylo ustanoveno Bohem a které je Božím řádem. Jak to vyslovil Ježíš Kristus: „Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu, proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo, takže už nejsou dva, ale jeden. Proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“

Vyjděme z obrazu drahého kamene, neboť dnešní slavnost je slavností diamantovou.

Diamant, který lidé ve starověku nacházeli, byl původně kámen, který neměl zvláštní tvar. Jeho povrch byl nenápadný. Nikoho by možná ani nenapadlo, že se jedná o neobyčejný kámen a o takovou vzácnost. Je potřeba, aby byl obroušen a získal tak svůj lesk. A stejně tak je tomu i s manželstvím – vztahem lásky mezi mužem a ženou. Pro někoho může být takový vztah jenom všední záležitostí, či dokonce tíživým kamenem, který nelze unést a musí se odložit. Ale pro jiné se naopak stává nesmírně vzácným kamenem. A vy jste během let pochopili, že jde ve vašem vztahu o něco, co je neobyčejně cenné a jedinečné. A tak získal obrazně řečeno váš diamant svůj tvar a lesk. Tak jako diamant musí být obrušován, či lépe řečeno ohlazován, i vzácný kámen manželství musí být ohlazován s laskavostí, jemností, ohleduplností a vzájemnou něhou, takže se z něho stane křišťál velikého třpytu.

V případě manželství nejde jen o vnější lesk, o vnější šperky, které člověka zdobí a o které má člověk strach, že je někdo odcizí. V manželství i rodině nejde na prvním místě o hodnoty materiální, ale o lásku – duchovní hodnotu. Jak to slyšíme v Písni písní: „Kdyby někdo dával za lásku všechno své jmění, sklidil by jen pohrdání.“ Takový vztah důvěry a vzájemnosti mezi manželi si nelze nijak zajistit, vynutit, koupit, je velkým darem a ve víře chápeme, že darem od Boha.

A ještě jednou se vraťme k obrazu diamantu. Ve starověku i středověku byl tento vzácný kámen ceněn především proto, že byl pevný. Jeho pevnost nemohla být zdolána ani ohněm ani žádnou silou. Vztah manželství podobně jako diamant znamená stálé přezkušování jeho hodnoty a pevnosti. Skutečný vztah vydrží zkoušky, nesnáze, nepřízeň. Tím vším musel procházet i Váš vztah. Ale mohl obstát a proto zde můžete slavit dnes toto své významné společné životní jubileum a my spolu s vámi.

Neměnná a trvající láska, která není jen lidskou láskou, ale především Boží, se zviditelnila světu v Ježíši Kristu. Ať tato jeho láska nese Váš vztah i v budoucnosti. „Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději láska vytrvá.“

Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 03.01.2017 03:56 zobrazeno: 1719x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus