WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na začátku nového roku 2017

02.01.2017

„A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha“ Ez 36,26

Věčný Bože, Pane veškerého času, na začátku nového roku se toužíme setkat s tebou v modlitbě a spojit se se sestrami a bratřími v jednom Duchu.

Předstupujeme před tebe s doznáním hříchu, vin, omylů a slabostí. Uvědomujeme si, že jsme v uplynulém roce nejednali vždy dobře, nevážili si tvých darů a druhým ublížili slovem i jednáním. To vše vkládáme do tvého odpuštění, náš Bože a milující Otče.

Děkujeme tobě za to, co jsme v minulém roce prožili obohacujícího, a co se s tvým přispěním dobrého podařilo vykonat nebo i dobrého začalo.

Ty znáš, Bože, naše nejistoty, otázky a hledání, když stojíme před neznámou budoucností. Ukazuj nám v našem rozhodování směr cesty, která vede k tobě. Dávej nám rozpoznávat, co nás od tebe vzdaluje jako církev i jako jednotlivce. Ať hledáme tvou blízkost a toužíme se k tobě přimknout.

Modlíme se za Církev československou husitskou v čase přípravy k jejímu 100. výročí. Ty jsi při své církvi stál v různých dobách. Děkujeme ti, že v nás posiluješ víru a jistotu, že jsme tvůj lid a že patříme tobě a nic nás nemůže od tvé lásky v Kristu odloučit.

Prosíme tě, aby naše úsilí, snažení a společná práce byly v souladu s tvými záměry a sloužily k dobru a šíření Kristovy vlády v nás a mezi námi.

Bože, ty jsi zaslíbil svému lidu nové srdce a nového Ducha (Ez 36,26). Bože, obdařuj nás novou obnovující silou Ducha svatého, ochraňuj nás před zlem a proměňuj naše srdce Kristovou láskou.

Tvé požehnání ať provází naši církev a všechny křesťany, naši vlast a všechny lidi i celé tvé stvoření!

Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 03.01.2017 04:12 zobrazeno: 1401x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus