WebArchiv - archiv českého webu

Vyhlášení Ceny Miloslava Švandrlíka

Obec spisovatelů ČR, Městská část Praha 11 a Umělecké sdružení ARTES vyhlašují další ročník Ceny Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristickou knihu českého autora v uplynulém kalendářním roce 2016.

 

Návrhy na udělení Ceny Miloslava Švandrlíka lze posílat do konce března 2017.

Pravidla:

 

 1. Cena se udílí za nejlepší humoristickou knihu českého autora vydanou v roce 2016, podle vročení v tiráži. Literatura pro mladé čtenáře není vyloučena.
 2. Cenu obdrží autor (autoři) knihy.
 3. Navržená kniha může být společným dílem dvou či tří tvůrců, nikoliv antologií.
  1. Návrhy na udělení ceny mohou podávat občané a subjekty v ČR s krátkým zdůvodněním nominace do konce března 2017 na následující mailové adresy:  slechtovam@praha11.cz  anebo obecspis@volny.cz
  2. S návrhem je třeba dodat jeden exemplář navrhované publikace nejlépe v elektronické podobě na mailovou adresu svandrlik@praha11.cz. Pokud navrhovatel může dodat knihu pouze v tištěné podobě, pošle ji na adresu Obec spisovatelů ČR, Viktorka - Herecký dům, Ratibořice 12, 552 03 Česká Skalice; výtisk zůstane v majetku organizátora.
  3. O udělení Ceny rozhoduje šestičlenná porota složena ze dvou zástupců Městské části Praha 11, ze dvou zástupců Obce spisovatelů ČR a dvou nezávislých odborníků. Porota může k posuzování děl přizvat další odborníky z oblasti literatury s hlasem poradním.
  4. Cena je spojena s finančním, případně i věcným darem a diplomem. Porota může navrhnout udělení čestného uznání i dalším autorům.
  5. Cenu uděluje představitel Obce spisovatelů ČR, představitel MČ Praha 11 a představitel ARTES v září 2017 v rámci oslav Dny Prahy 11.

                                              

Za Obec spisovatelů

PhDr. Olga Nytrová a PhDr. Františka Vrbenská

 

Za Městskou část Praha 11

Bc. Markéta Šlechtová, OŠK ÚMČ Praha 11

 

Za Umělecké sdružení ARTES

Václav Junek, předseda

 

 Václav Drašnar publikováno: 06.02.2017 09:57 zobrazeno: 1641x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus