WebArchiv - archiv českého webu

Dopis k zahájení přípravy na 100. výročí CČSH

31.01.2017

Sestry a bratři, milost Pána Ježíše Krista buď s vámi! (Fp 4,23).

Při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí jsme den před 8. lednem 2017 zahájili období přípravy k roku 2020, kdy si budeme připomínat 100. Výročí Církve československé husitské.

Církev československá husitská, v níž mnozí nalézají a zakoušejí svůj duchovní domov společné víry, lásky a naděje, vznikla 8. ledna v roce 1920 a byla vyhlášena právě v tomto chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí při bohoslužbě dne 11. ledna 1920.

Období přípravy bude trvat tři roky a čtvrtým rokem je vlastní jubilejní rok 2020. Pro každý rok je stanoveno ústřední téma. ? V tomto roce 2017 je tímto tématem REFORMACE. Je zde spojitost s českou reformací i světovou reformací. ? Rok 2018, kdy je výročí našeho samostatného státu, má stanovené téma VLAST. ? Tématem roku 2019 je ZBOŽNOST, v souvislosti s českou vánoční bohoslužbou v roce 1919. ? Pro jubilejní rok 2020 je určeno téma CÍRKEV A SPOLEČNOST.

Obsahem letošního roku je téma „reformace“, které je nahlíženo jak ve vztahu k Lutherovu 500. výročí, ale i k české reformaci, která vystoupení německého reformátora v roce 1517 o jedno století předcházela. Toto téma se vztahuje ale i na Karla Farského a jeho výročí, neboť i on usiloval o reformy církve ve své době na počátku 20. století. Reformaci nelze považovat jen za historickou událost či uzavřenou dějinnou epochu, ale je to stálý proces formování, utváření a obnovování církve a jejího společenství. Touha po uskutečnění reforem a reformační úsilí je především záležitostí vnitřní duchovní obnovy a formace Božím Slovem každého jednotlivého věřícího.

Se 100. výročím a časem přípravy na něj jsou spojeny již konkrétní aktivity, projekty a programy. Diskuse k tématu „Identita Církve československé husitské“ probíhají již od roku 2015. Ve spolupráci s Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy se uskutečnily již dvě konference v roce 2015 a v roce 2016. Toto téma a jeho aktuální zpracovávání a promýšlení má vztažnost právě k blížícímu se 100. výročí CČSH. Podstatné a prvořadé je ideové a duchovní pojetí a teologický přístup k tomuto výročí, nikoli jen historické hledisko nebo praktická organizace akcí, jakkoli i ty jsou důležité. Proto právě výstupy z široké a již probíhající diskuse i intenzívní teologická práce k tématu identity církve mohou být velmi dobře zužitkovány jako názorový a myšlenkový podklad pro ideový, duchovní a teologický přístup k tomuto výročí.

Jedním z konkrétních projektů je spolupráce s ČVUT na publikaci o sborech CČSH, kterých bude k podrobnějšímu představení po architektonické stránce zpracováno kolem 150. 

Obnova rodiště prvního patriarchy dr. Karla Farského ve Škodějově u Semil je zaměřena k roku 2020. V první fázi bude zbudována Lesní kaple dr. Karla Farského. Dá-li Pán, bude otevřena při celocírkevní pouti v sobotu 17. června 2017. 

Také diecéze mají svůj duchovní program vzhledem k přicházejícímu 100. výročí. V plzeňské diecézi je to již probíhající sedmiletí duchovní obnovy a v královéhradecké diecézi každoroční zdůrazňování tří hodnot víry, lásky a naděje. Cenné je v případě výročí spontánní a aktivní zapojování náboženských obcí, jak se to projevilo v rámci Husova jubilejního roku 2015. Právě tento rok 2015 nám přinesl řadu zkušeností, které můžeme zhodnotit i vzhledem k výročí roku 2020. V každém případě se ukázala prospěšná a nezbytná dlouhodobější příprava v podobě Husova trienia. Již samotné období přípravy je totiž významné a tvoří součást výročí.

Sestry a bratři, modleme se za svou církev, aby byla živou a užitečnou ratolestí vyrůstající z Kristova životadárného kmenu a pevně s ním byla spjatá (J 15,5). Kéž čas naší společné přípravy k 100. výročí můžeme prožívat ve světle Boží milosti a rozpoznávat zřetelněji a hlouběji své poslání, které jsme jako křesťanská církev uprostřed dnešního světa a jeho proměn dostali od Pána jako zvláštní výsadu i úkol.

 

V čase po svátku Zjevení Páně 2017                                         

Tomáš Butta

patriarchaTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 09.02.2017 02:49 zobrazeno: 1632x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus