WebArchiv - archiv českého webu

Slovo při vzpomínkové akci k výročí Jana Palacha v chrámu sv. Mikuláše

16.01.2017

16. leden 2017 - Chrám sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí

Vážení přítomní, vzácní hosté, sestry a bratři,

zdravím Vás všechny, kteří jste v tento lednový den přišli do tohoto chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí na vzpomínkové setkání věnované studentu Janu Palachovi.

Stišme se k modlitbě:

Bože, Pane dějin, před tvou tváří myslíme na studenta Jana Palacha, který se statečně postavil před 48 lety proti moci útlaku a nesvobody. Svým sebeutrpením prokázal nezměrnou lásku ke své vlasti.

Bože, který jsi v Ježíši Kristu, dárcem pravé svobody a spravedlnosti, chraň nás před nesvobodou a nespravedlností.  Uč nás hledat a šířit hodnoty tvého království a dávej pokoj všem lidem.  Amen.

Někteří mají Palachův čin a tuto vypjatou dobu uloženou ve své paměti, mladší jej znají již zprostředkovaně.

Palachova oběť podnítila aktivitu v tehdejší společnosti okupovaného Československa. Zejména v řadách studentů vyvolal tento čin nové protestní akce proti okupaci a postupnému omezování svobody. Do protestních akcí se zapojili i studenti tehdejší Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze. Mezi nimi byl student Oldřich Vít, pozdější farář Církve československé husitské, který však již odešel na věčnost. Zachovala se jeho písemná svědectví o této Palachově době. 

Ve svých vzpomínkách na události roku 1969 uvádí, že v nedělní odpoledne dne 20. ledna postavili studenti stan poblíž Husovy sochy na Staroměstském náměstí. Říká „Jako studenti bohosloví národní reformační církve jsme cítili, že tady je ten prostor vyjádřit nesouhlas s okupací naší země.“ Po dvou hodinách byli příslušníky SNB z náměstí vykázáni.

Oldřich Vít se přidal ke studentům, kteří drželi hladovku za Jana Palacha. Seznámil se s Janem Zajícem. Po jeho upálení pak šířil jeho dopisy, jak mu slíbil. Z důvodů své angažovanosti proti tehdejšímu režimu, byl následně vyloučen ze studia. 

Politický nesouhlas může být vyjádřen různými způsoby. Palachova cesta sebeutrpení a oběti života je tím nejzazším způsobem politického nesouhlasu.

Smysl tohoto zcela krajního činu se odkrývá až s časovým odstupem.

Čin Jana Palacha byl mocnou silou v roce 1969 k aktivitě společnosti. Ale měl význam z budoucí perspektivy dějin. Ačkoli jeho památka byla odstraňována. I jeho hrob vadil a byl zlikvidován. Tento čin již nešlo z našich dějin vymazat. Stal se tak novou silou zápasu naší společnosti proti totalitě v roce 1989.

Palachova oběť měla svůj politický motiv a souvislosti. Byla politickým činem.

Ale jeho oběť má i všelidský rozměr. Je voláním člověka, který ke svému životu potřebuje hodnotu svobody a podmínky lidské důstojnosti.

Na tuto postavu našich novodobých dějin nelze zapomenout a je proto připomínána akcí i v tomto staroměstském chrámu svědectvím a uměním.

Leden 2017                                                                                                       

Tomáš Butta

patriarchaTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 09.02.2017 03:21 zobrazeno: 1736x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus