WebArchiv - archiv českého webu

Dopis těm, kteří vstoupili do duchovenské služby

28.02.2017

Vážený bratře, vážená sestro,

pozdravuji Vás a zvu Vás tímto k aktivní účasti na teologické konferenci, která se bude konat ve dnech 4. – 5. května 2017 ve školícím a rekreačním středisku Zahrada v Brně.

Jako ústřední téma jsme zvolili „Vytrvalost ve službě Kristu“. Toto téma vyplývá z jáhenského nebo kněžského slibu, ve kterém na sebe dobrovolně přijímáme celoživotní závazek služby Kristu. Po tomto učiněném kroku, kdy jsme prožili Boží povolání, přicházejí překážky; může se dostavit zaváhání, projevuje se ztráta nadšení a přicházejí krize v setkání našich představ s komplikovanou realitou církve v současném světě. Potřebujeme proto vytrvalost, abychom mohli naplňovat Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno (Žd 10,36). Vykonávání duchovenského povolání v Církvi československé husitské není nic samozřejmého a snadného, přesto je to služba pod zvláštním zaslíbením (J 12,26) a velkou milostí (1 K 15,10).

Rád bych, abychom se na teologické konferenci věnovali zcela praktickým otázkám duchovní správy, kterými žijeme a na které můžeme hledat společně odpovědi. Věřím, že na konferenci se vytvoří prostor k podnětné vzájemné diskusi i s bratry biskupy napříč diecézemi. Můžeme sdílet v otevřeném bratrském rozhovoru tíživé problémy i dobré zkušenosti, své obavy i naději, své těžkosti i vize, potřebné pro směr našich aktivit.

Osobně Vás tímto zvu ke společnému sdílení praktických poznatků a získávaných zkušeností spolu s dalšími bratřími a sestrami, kteří v posledních pěti letech přijali jáhenské nebo kněžské svěcení.

Kéž Vás ve Vaší službě stále provází milost Božího Ducha a podpíráme se v církvi ve vzájemných modlitbách.

S pozdravem Kristova pokoje

bratr patriarcha Tomáš Butta.

V  čase po Zjevení L.P. 2017Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 03.04.2017 03:25 zobrazeno: 1452x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus