WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav členům Náboženské otce CČSH v Praze 2 – Nové Město

26.02.2017

Milé sestry a milí bratři,

pozdravuji Vás při příležitosti dnes konaného shromáždění náboženské obce, ke kterému se scházíte v kostele sv. Václava, který jistě jako mně, tak i Vám přirostl k srdci.

V tento den se však účastním v jiném nedalekém pražském starobylém kostele sv. Michala slavnostní bohoslužby luterské evangelické církve v rámci Lutherova roku a 70. výročí zdejšího slovenského sboru. Proto Vám posílám alespoň toto krátké slovo poděkování a povzbuzení.

Myslím na Vás a děkuji Vám všem, kteří v tomto sboru konáte dobrou a prospěšnou službu a aktivně se účastníte života zdejší náboženské obce Církve československé husitské.

K odkazu reformace české i světové náleží hlubší zájem o Písmo svaté, o Bibli. Vždyť „všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději“ (Římanům 15,4). 

Ať Vám Bůh žehná a ať čerpáte trpělivost, povzbuzení a naději z jeho Slova!

S přáním Kristova pokoje v hojnosti

bratr patriarcha Tomáš Butta.

Ke dni 26. února Léta Páně 2017Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 03.04.2017 03:27 zobrazeno: 1290x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus