WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav k Noci kostelů 2017

03.04.2017

Vážení poutníci a návštěvníci,

také v tomto roce se pro vás otevírají během červnové noci mnohé křesťanské kostely, sbory a modlitebny. Jste tak zváni k poznávání naší společné duchovní historie, k obdivu kulturních děl a k účasti na pestrém a hodnotném programu.

Letošní akce má své motto zvolené z deuterokanonické knihy Moudrosti, které zní: „Moudrost za dne jim byla stínem a za noci hvězdnou září“ (Mdr 10,17). V tomto verši se vyskytují dva obrazy. Tím prvním je obraz stínu, který působí blahodárně v žáru dne. A druhým obrazem jsou zářící hvězdy na noční obloze. Hvězdy vládnoucí v noci nad tmou vyjadřují věčné Boží milosrdenství (Žalm 136,9). Hvězdy v křesťanské symbolice a umění jsou spolehlivou světelnou orientací uprostřed tmy. Proto v některých chrámech se přímo na stropních malbách nacházejí hvězdy odkazující ke světlu shůry.

Vyslovuji přání, aby letošní pouť po kostelích pod noční oblohou projasněnou světlem hvězd byla pro mnohé obohacujícím prožitkem a aby mnozí poutníci a návštěvníci zakoušeli jedinečnou atmosféru pozoruhodných starobylých i novějších staveb budovaných z víry a lidskou důmyslností a dovedností.

Děkuji všem, kteří se aktivně podílejí na letošním programu Noci kostelů a vytvářejí pro druhé vlídné a pohostinné prostředí.

Vzhledem k zapojení řady kostelů a sborů také Církve československé husitské rád přijímám nad touto akcí záštitu.

Tomáš Butta

patriarcha Církve československé husitské 

Březen L.P. 2017 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 03.04.2017 03:35 zobrazeno: 1300x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus