WebArchiv - archiv českého webu

2 K 5,20b-6,2 Nyní je čas příhodný

01.03.2017

Kázání k zahájení postní doby v Husově sboru na Vinohradech - 1. 3 .2017

Sestry a bratři,

„Nyní je čas příhodný, nyní je den spásy“, říká apoštol Pavel ve 2. listu do Korintu, ze kterého jsme dnes četli k zahájení postní doby a přípravy na tajemství a radost Velikonoc.

Dvakrát se zde opakuje „nyní“. Toto dvakrát opakované slovo nám může připomínat obchodní promyšlenou reklamu. „Nyní je ta nejvýhodnější nabídka.“ Pouze nyní si můžete zakoupit zboží, až do vyprodání zásob.“ „Nyní za nejvýhodnější cenu získáte náš výrobek – za pouhých 50.000,- korun! “ Takto a podobně znějí slova upoutávající pozornost zákazníků. Psychologicky to na člověka působí, když slyší „pouze nyní“ „hned a teď.“ Jindy už bude pozdě. Jedinečná nabídka se vícekrát neopakuje.

Když ale Pavel říká „nyní“, pak je to proto, že ví o Boží svrchovanosti a svobodě nad časem. Všechno má svůj čas, tak také Boží nabídka milosti pro člověka má svůj čas. Nemusí se již opakovat. Současníci Ježíše měli možnost ho slyšet, vidět, setkat se s ním osobně. Mohli slyšet, co žádné ucho dosud neslyšelo, mohli vidět, co žádné oko dosud nevidělo, a přesto nerozpoznali jedinečnost času. Nepoznali „den Božího navštívení.“ Čas milosti pro nás trvá. Duch Boží vane i naším časem. I dnešní den je den milosti, pokud jej jako den milosti přijmeme.

Jsme vyzýváni totiž k tomu, abychom Boží milost nepřijímali naprázdno. Co je Boží milost? V předcházející kapitole 2. listu do Korintu se dovídáme, co myslí apoštol Pavel milostí. „Všechno je z Boha, který nás v Kristu smířil sám se sebou… Nepočítá lidem jejich provinění.“ Bůh nám lidem odpouští naše viny a dává nám svou spravedlnost. To je základní poselství evangelia. Tato milost byla pro Boha velmi drahá, neboť stála život jeho vlastního Syna - Ježíše Krista.

K podstatě milosti patří to, že se může pouze přijmout. Nelze si ji zasloužit, vynutit si ji, koupit si ji ani se jí jakýmkoliv způsobem zmocnit. Lze ji jen přijmout.

Boží milost nemá být přijímána naprázdno, nadarmo, zbytečně, lhostejně. Co to je přijímat něco naprázdno? Uvedu příklad: Pustíme kohoutek u vodovodu a teče voda, aniž bychom ji upotřebili. Prostě jen tak protéká. Voda je přitom tak vzácná a drahá. Nebo rozsvítíme světlo a světlo svítí. Nikdo není v místnosti a tak svítí nadarmo. Nebo je zapnuté rádio a zní z něho hudba. Nikdo ji však neposlouchá. A přitom je to hudba významného hudebního skladatele, který do ní vložil svou duši. Co to dalo hudebníkům času a práce než skladbu nacvičili. Její poslech může přinést člověku jedinečný, hluboký zážitek, ale nepřinese, protože ji nikdo neposlouchá.

A podobně tomu může být s Boží milostí. Boží milost má být námi skutečně přijímána. A chce na nás působit a ovlivňovat nás. Přijetí Boží milosti vede člověka k poslušnosti. Dietrich Bonhoefer hovořil o drahé a laciné milosti. Drahá milost je milost spojená s poslušností. Laciná milost je milost bez poslušnosti. Co nic nestojí, za nic nestojí. Bez poslušnosti Boha je jeho milost promarněná.

Boží milost ovlivňuje člověka ve všech situacích. Ve všech situacích se má člověk projevovat jako Boží služebník, skrze kterého se projevuje Boží milost a láska. Člověk posílený Boží milostí obstojí i v obtížných situacích. To znamená jednat jako křesťan nejen, když vládne kolem nás pohoda, harmonie, soulad, porozumění, kamarádství a přátelská atmosféra, ale také v neklidné a zmatené době plné nesouladu, nedorozumění a konfliktů.

Naše víra a náš vztah k Bohu se také nemůže ztotožňovat s upnutím se ke snům a iluzím. Když se člověku rozplynou určité sny a iluze, nebo když žádné sny nezůstanou, i tehdy má člověk věřit v Boha. Víra v Boha je víc než sny a iluze. Nejen když oplýváme aktivitou, silou a tvořivostí, ale i ve chvílích prázdnoty a útlumu je Bůh s námi.

Důležité je nepřeslechnout základní výzvu: Nepřijímat Boží milost naprázdno, ale nechat se jí prostupovat a formovat v celém svém životě. K tomu je příhodný právě i čas postu, neboť je nám blízko spása v Kristově kříži. „Nyní je čas příhodný, nyní je den spásy.“ Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 03.04.2017 03:43 zobrazeno: 1347x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus