WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav u příležitosti 70. výročí Slovenského evangelického sboru a.v. v Praze

26.02.2017

Vážený bratře biskupe, vážený bratře superintendente, vzácní hosté, sestry a bratři!

Předávám pozdrav předsedy Ekumenické rady církví v České republice bratra Daniela Faifra, který je dnes služebně mimo Prahu, a děkuji za pozvání na tuto Vaši slavnost i možnost Vás oslovit.

Vaše církev, váš sbor je obohacením rozmanitého duchovního života a ekumeny v České republice, neboť reprezentujete slovenský národ a současně luterskou víru a zbožnost.

Co nás spojuje jako Čechy a Slováky? Je to víc než historie společného státu, neboť se projevuje vnitřní blízkostí našich obou národů. Jako studenti jsme jezdili na prázdniny do Slovenského Rudohoří a tam jsme zakoušeli ze strany právě slovenských luteránů přátelství a pohostinnost.

Co nás spojuje jako církve sdružené v Ekumenické radě?

Je to také i žitá reformační tradice. Mistr Jan Hus, Doktor Martin Luther a další představitelé reformace jsou pro nás víc než jen postavy dávné historie, ale jsou to živí svědkové Ježíše Krista a jeho evangelia i pro naši současnost.

Co nás spojuje jako křesťany bez ohledu na různé konfese a tradice?

To, co nás spojuje, je skutečnost, že jsme odkázání všichni na nezměrnou Boží milost, kterou nás Bůh v Kristu obdarovává. V listě Efezským slyšíme: „Jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši“ (Ef 2,7). A v Janově evangeliu čteme: „Z jeho plnosti jsme byli obdarováni, milostí za milostí“ (J 1,6). Právě tuto darovanou Boží milost nám staví před oči reformátor Martin Luther. Ve Velkém katechismu říká: „Bůh je jako věčný nepomíjející pramen, který čím více přetéká a překypuje, tím více dává“ (Kniha svornosti, Kalich Praha 2006, s. 432).

Přeji Vám, abyste z tohoto nepomíjejícího Božího pramene mohli čerpat a obdarovávat tak mnohé.

Ať Bůh žehná Vašemu sboru a zahrnuje Vás v hojnosti svou milostí a pokojem!

V Praze dne 26. 2. L.P. 2017 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 03.04.2017 04:03 zobrazeno: 1366x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus