WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy - únor a březen 2017

31.03.2017

3. 2. 2017       Účast na teologickém poradním sboru plzeňské diecéze v Mirovicích        

10. 2. 2017     Hospodářská komise

10. 2. 2017     Biskupská rada                                                                                               

11. 2. 2017     Zasedání ústřední rady

11. 2. 2017     Účast na koncertě Stabat Mater ve Smetanově síni Obecního domu

15. 2. 2017     Řídící výbor ERC a exkurze po židovském městě v Praze

15. 2. 2017     Kolokvium Společný hlas – spolupráce křesťanů, židů a muslimů na České křesťanské akademii

                      v Emauzích v Praze

22. 2. 2017     Zasedání vědecké rady HTF UK

23. 2. 2017     Zasedání kulturní rady CČSH 

24. 2. 2017     Setkání se studujícími na HTF UK

25. 2. 2017     Účast na slavnostním shromáždění k 70. výročí založení Slovenského evangelického sboru a. v.

                      v Praze v rámci oslav 500. výročí reformace v kostele sv. Michala v Jirchářích

26. 2. 2017     Slavnostní bohoslužba a posvěcení zvonu reformace pro kostel sv. Michala v Jirchářích

27. 2. 2017     Příprava Dne Farského

1. 3. 2017       Studentská bohoslužba na Popeleční středu v náboženské obci Praha 10 – Vinohrady

3. 3. 2017       Přednáška v Bílině

5. 3. 2017       Postní bohoslužba v náboženské obci v Praze 2 – Nové Město

5. 3. 2017       Ekumenická bohoslužba v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě za

                      popravené, umučené a zemřelé politické vězně na závěr festivalu MeneTekel a předání zvonu

                      sv. Václav, zhotoveného též na počest Václava Havla, do užívání kostelu sv. Havla v Praze

6. 3. 2017       Setkání s Mgr. Milanem Krivdou, biskupem západného dištriktu ev. Církve a. v. na Slovensku

6. 3. 2017       Shromáždění při příležitosti 167. výročí narození T. G. Masaryka v prostorách Parlamentu ČR,

                      které se konalo pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny PČR pana Jana Hamáčka

8. 3. 2017       Slovo o dr. K. Farském u příležitosti jeho 90. výročí na libereckém vikariátě v Jablonci na Nisou

10. 3. 2017     Biskupská rada

11. 3. 2017     Ústřední rada

13. 3. 2017     Postní bohoslužba v úřadě ústřední rady

14. 3. 2017     Pohřební rozloučení se sestrou Dagmar Drobílkovou v kostele sv. Václava v Praze 2

16. 3. 2017     Setkání metodiků duchovní péče

16. 3. 2017     Přednáška na téma „Utrakvismus – méně známé období našich dějin“ v městské knihovně

                      v Litomyšli

19. 3. 2017     Bohoslužba k 500. výročí reformace pořádaná GEKE s přijetím starostou na radnici

                      ve Wittenbergu a prohlídkou Lutherova a Melanchthonova domu

23. 3. 2017     Kázání a rozhovor na téma „Studium teologie, pravidla pro bohoslovce a možnost služby v církvi“

                      na HTF UK    

25. 3. 2017     Pohřební rozloučení s kardinálem Miloslavem Vlkem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

27. 3. 2017     Církevní zkušební komise

27. 3. 2017     Správní rada Institutu evangelizace a pastorace v Roháčově ul. a přednáška na HITS, 1. ročník

29. 3. 2017     Liturgicko-homiletický seminář k Velikonocům

30. 3. 2017     Setkání s generálním sekretářem KEKu Heikki Theodorem Huttunenem v ústředí ČCETomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 04.04.2017 04:46 zobrazeno: 1380x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus