WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy - duben a květen 2017

01.06.2017

1. 4. 2017       Účast na svěcení starokatolického biskupa Pavla Benedikta Stránského v kostele sv. Markéty

                      v břevnovském klášteře v Praze 6

1. 4. 2017       Účast na bohoslužbě v kostele sv. Martina ve Zdi a rozloučení s bratrem tajemníkem

                      Gerhardem Reinighausem v ústředí ČCE

3. 4. 2017       Konference na téma „Martin Luther a jeho odkaz pro současnost“ pořádaná Sdružením

                      evangelikálních teologů a Lutherovou společností v ústředí CB v Soukenické ulici v Praze

5. 4. 2017       Redakční rada ke slovníku osobností CČSH

7. 4. 2017       Výjezdová biskupská rada v Brně

8. 4. 2017       Výjezdová ústřední rada v Brně

10. 4. 2017     Pohřební rozloučení s bratrem farářem Mgr. Václavem Křesinou ve sboru v Kunčicích

                      pod Ondřejníkem

12. 4. 2017     Řídící výbor ERC

13. 4. 2017     Ekumenická křížová cesta na Petříně

14. 4. 2017     Velkopáteční pašijová pobožnost v kostele sv. Václava v Praze 2 – Novém Městě

16. 4. 2017     Bohoslužba na Hod Boží velikonoční v kostele v Rudné u Prahy

20. 4. 2017     Položení základního kamene Lesní kaple dr. Karla Farského s bratrem biskupem

                      Mgr. Pavlem Pechancem za účasti duchovních a zástupců z NO

21. 4. 2017     Referát o dr. Karlu Farském na vikariátní konferenci poděbradského vikariátu na DR v Praze

25. 4. 2017     Účast na přednášce prof. Václava Klause, bývalého prezidenta ČR, na HTF UK

27. 4. 2017     Redakční rada Českého zápasu

28. 4. 2017     Benefiční koncert Ireny Budweiserové v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích

29. 4. 2017     Účast na diecézním shromáždění olomoucké diecéze v Olomouci

1. 5. 2017       Slavnost uvedení pěti zvonů koncertní zvonohry ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové

4. - 5. 5. 2017     Teologická konference na téma „Vytrvalost ve službě Kristu–praktický výkon duchovní správy“

                      v Brně na Lipové

7. 5. 2017       Slavnostní bohoslužba k 80. výročí sboru v Kostelci nad Orlicí

10. 5. 2017     Studentská bohoslužba v Husově sboru v Praze 10 – Vinohradech

11. 5. 2017     Schůzka k publikaci o sborech CČSH s architekty z ČVUT 

12. 5. 2017     Hospodářská komise

12. 5. 2017     Biskupská rada

13. 5. 2017     Ústřední rada  

14. 5. 2017     Oslavy 80. výročí otevření Husova sboru v Praze 7 – Holešovicích

15. 5. 2017     Církevní zkušební komise

16. 5. 2017     Valné shromáždění České biblické společnosti

18. 5. 2017     Slavnostní otevření a představení nových prostor fary a klubovny Divizny po rekonstrukci objektu

                      NO Praha – Horní Počernice a znovuodhalení pamětní desky biskupu Gorazdovi

19. 5. 2017     Jednání na HTF UK

20. 5. 2017     Účast na diecézním shromáždění Pražské diecéze

21. 5. 2017     Bohoslužba v náboženské obci CČSH v Ostravě – Zábřehu

21. 5. 2017     Účast na slavnostní bohoslužbě s uvedením Mgr. Tomáše Tyrlíka do úřadu biskupa SCEAV

                      v Českém Těšíně      

22. 5. 2017     Setkání metodiků výuky náboženství a prezentace písní

24. – 28. 5. 2017     Účast na 36. německém evangelickém Kirchentagu s připomenutím 500. výročí

                      evropské reformace v Berlíně, Dessau a ve Wittenberku

30. 5. 2017     Slavnostní bohoslužbě k 80. výročí otevření Sboru krále Jiřího z Poděbrad v Poděbradech

31. 5. 2017     Zasedání Řídícího výboru Ekumenické rady církví v Donské ul. Praze 10 a setkání

                      s prezidentským kandidátem prof. Jiřím DrahošemTomáš Butta

Oldřich Nováček publikováno: 01.06.2017 12:16 zobrazeno: 1391x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus