WebArchiv - archiv českého webu

Slovo při odhalení desky biskupovi Gorazdovi v Horních Počernicích

18.05.2017

Vážení přítomní, vzácní hosté, pozdravuji vás jménem Církve československé husitské.

Biskup Gorazd, na kterého dnes myslíme svým způsobem propojuje rozmanité duchovní křesťanské tradice v naší zemi – římskokatolickou, evangelickou a pravoslavnou. Šel určitý čas své životní cesty po roce 1920 i s Církví československou husitskou a vážil si Mistra Jana Husa.

Po svém vysvěcení na biskupa v Bělehradě určitý čas světil duchovní Církve československé. Můj pradědeček František Oliva byl jím vysvěcen na kněze.

Gorazd byl významnou osobností křesťanství 20. století a byl bytostně spjat s pravoslavím a cyrilometodějským odkazem. V dějinách Církve čs. husitské se střetával modernistický proud a pravoslavný proud. První představoval Karel Farský a druhý biskup Gorazd. Důležité je, že obě výrazné a odlišné osobnosti se nakonec dokázaly rozejít ve smíru, jak dosvědčuje jejich vzájemná korespondence.

Osobnost biskupa Gorazda si v Církvi československé husitské vážíme a shodou okolností toto místo v Horních Počernicích, které je místem jeho posledního svobodného pobytu a jeho zatčení, je sborem naší církve. Jsme rádi, že si dnes společně můžeme připomínat tuto osobnost Kristova novodobého mučedníka a znovu zde odhalit pamětní desku odkazující k biskupu Gorazdovi a jeho statečnému postoji plynoucího z jeho víry. Na něho se vztahuje slovo žalmu 64: „Spravedlivý se bude radovat z Hospodina a utíkat se k němu, on bude chloubou všech, kdo mají přímé srdce“ (Ž 64,11).

Modlitba s poděkováním za statečnost biskupa Gorazda

Bože, který ve své svatosti a milosrdenství vládneš v Kristu všemu navěky. S vděčností a úctou myslíme dnes na bratra Matěje Pavlíka – biskupa Gorazda.

Děkujeme ti za jeho křesťanskou víru, kterou osvědčoval až do konce. Svoji hlubokou lásku k tobě stvrdil mučednictvím a obětí svého života pro druhé. Děkujeme ti za jeho statečnost a za věrné nasazení se pro spravedlnost a svobodu naší vlasti v čase okupace a druhé světové války. Myslíme na něho před tvou tváří v naději vzkříšení a věčného života v Ježíši Kristu, který je alfou a omegou, počátkem a dovršením všeho. Vděčná mu buď paměť, Boží paměť!

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Amen.

Tomáš Butta

18. Květen 2017Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.06.2017 02:04 zobrazeno: 1239x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus