WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na teologické konferenci v Brně

04.05.2017

„Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě za nočního času. Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu! Hospodin ti žehnej ze Sijónu; on učinil nebesa i zemi.“ Ž 134,1-3

Bože, děkujeme ti, že nás oslovuješ a povoláváš různými způsoby ke službě v Církvi československé husitské jako duchovní a laické pracovníky. Děkujeme ti, že jsme na sobě a ve svém životě mohli zakusit moc evangelia, že jsi i nás povolal ze tmy do tvého podivuhodného světla, abychom hlásali tvé podivuhodné činy (1 Pt 2,9). Děkujeme ti za toto setkání zde v Brně, za chvíle modlitby, rozhovory, osobní svědectví a vzájemné sdílení. Uvědomujeme si, že společně neseme Kristem dané poslání v různosti darů, schopností a hřiven. Poznáváme, že prožíváme obtížné situace a problémy, se kterými se museli vyrovnávat a vyrovnávají i druzí. Modlíme se za studenty teologické fakulty, za bohoslovce, za ty, kteří se rozhodují pro službu tobě jako své životní zaměření. Prosíme za všechny duchovní, ať mladší, nebo starší. Uč nás spolehnout na tebe ve zdaru, i tehdy, když prožíváme malou odezvu a zakoušíme neúspěch. Myslíme na ty, kteří pro nemoc nebo stáří nemohou vykonávat již duchovenskou službu. Posiluj jejich vědomí, že jsou ve tvých rukou. Buď posilou v našich zápasech, dej nám moudrost zaměřovat se na to nejdůležitější – na tvé království, a posvěť a požehnej naši společnou službu tobě. Amen.

Brno 4. květen 2017                   Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.06.2017 02:17 zobrazeno: 1074x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus